Blog,  Psychologie,  Tarot

Proces individuace

Aby člověk mohl plně prožít svoji celistvost, v tarotu symbolizovaná kartou XX. Svět, musí projít dalekou a strastiplnou cestu, bez níž není možné dosáhnout celkové seberealizace. Tento složitý proces hledání nazývá C. G. Jung individuace.

Individuace (z lat. individuus nedělitelný) je proces, který by měl vést k psychické rovnováze mezi vědomím, nevědomím, kdy se člověk stává „sjednoceným se sebou samým“. Musí překonat strach z temného nevědomí, dosáhnout rovnováhy mezi svou maskou a vlastní individualitou, poznat svůj Stín a porozumět tak své temné stránce. A musí projevit odvahu při setkání s Animem nebo Animou. Účelem individuace není nic jiného než osvobodit bytostné Já z falešných obalů persony na jedné straně a ze sugestivní moci nevědomých obsahů na straně druhé. Teprve když to vše člověk dokáže uskutečnit, může se stát celistvým, zakoušet svou jedinečnost.

Přijít do styku se svým nevědomím je obtížný čin, vyžaduje velkou odvahu. Téměř nikdy toho nelze dosáhnout před středním věkem.

Když se narodíme, učíme se základním funkcím, jak žít. Potom přichází těžký úkol naučit se všechny role, které od nás okolí očekává, a tak se stáváme studenty, vykonáváme různá povolání, seznamujeme se se svými budoucími životními partnery, stáváme se manžely a manželkami a také rodiči. Teprve až všechny tyto těžké úkoly splníme, čeká na nás další, mnohem těžší. Život se rychle a nenávratně přehoupne do své druhé poloviny a přichází „krize středního věku“. Naše konečnost je náhle nasnadě, už dohlédneme na druhý břeh, kde čeká neodvratná smrt. Vše dostává v jejím světle jinou hodnotu. Lesk mnoha věcí, které se nám jevily lákavé nebo nezbytné, se rychle ztrácí. A tak se hodnoty postupně mění. Člověk, který zůstane trvale orientován na vnější svět a jeho hodnoty (úspěch, společenské postavení, materiální bohatství), ztrácí kontakt se svými vnitřním světem. Stává se pouhou prázdnou atrapou, žije s pocitem nenaplněnosti a ve stáří marnosti.

V období krize by se měl člověk začít orientovat na svůj vnitřní svět. Cesta do nitra všek také znamená cestu do samoty. Pouze člověk, který přišel do kontaktu s nevědomím, může odpovídat na požadavky světa jako celistvá osobnost. Tento člověk je schopen potýkat se s vnějším a vnitřním, splnit požadavky a očekávání svého okolí i porozumět sám sobě, řeči svého nevědomí. Jen tak lze využít bohatství, které je v něm ukryto. Ani přicházející stáří není hrozbou, jen možností. Člověk prošel cestou individuace, může naplnit smysluplně, až po okraj, pohár svého života.

Více informací o individuaci viz Carl Gustav Jung (1875 – 1961) – dílo