Blog,  Tarot

Hole

Hole, které si také můžeme představit jako planoucí pochodně, představují živel Oheň. Na oheň se odedávna pohlíželo jako na božskou sílu. Mýty vyprávějí, jak Prométheus jako pravý přítel člověka ukradl oheň bohům, aby jej přinesl na temný a studený svět. Je to symbol naší životní síly, naší vůle, je to božská jiskra v nás související s obnovou, znovuzrozením. Hole mohou být zbraní, ochranou, symbolem autority, nebo s rašícími listy kreativní silou a novým životem.

Hole reprezentují oheň, slunce, zdroj světla a energie. Je to životní energie, ze které se rodí síla a vášeň. Je to energie, která očišťuje, inspiruje a přináší světlo ducha do hmotné tmy.

Příběh

Pozorujeme-li jednotlivé série vždy od 1 do 10, pak se z toho dá v obou směrech rozpoznat příběh, příp. vývojová cesta.
HOLE (cesta růstu a slávy, božské v člověku, životní energie)
Eso: odvaha a radost z podnikání
II. vyžaduje zájem a jasnou vizi
III. to dohromady vytváří stabilní počátek
IV. která vede k žádoucímu cíli
V. ctižádost podněcuje k nové soutěži
VI. která s sebou přináší další slávu
VII. ale tím také závist a útoky druhých
VIII. vývoj obsahuje silnou vlastní dynamiku
IX. a dosažené musíme bránit
X. čímž se úspěch a sláva stává zátěží.

X. stísňující povinnost
IX. a ustrnulý obranný postoj
VIII. je napadán pohnutými událostmi
VII. a jinými lidmi.
VI. ale vítězství je jisté
V. po dalších zkouškách síly
IV. je cíle dosaženo.
III. na zajištěné půdě vznikají nové plány
II. které vyžadují jasnost
Eso: a umožňují svobodné seberozvíjení

Dvorní karty se svými světlými a stínovými stránkami

*Královna: vznešená, nezávislá, sebevědomá, inteligentní, přitažlivá, laskavá / bezohledná, žárlivá, dominantní, pomstychtivá.
*Král: vášnivý, animální, tajemný, poctivý, svědomitý, se silnou vůlí, odvážný / panovačný, dogmatický, egoistický.
*Rytíř: přitažlivý, otevřený, vášnivý, dynamický, kreativní, netrpělivý, důvěřivý / nervózní, pesimistický, destruktivní, netolerantní.
*Páže: upřímné, radostné, nadšené, spontánní, svobodné, tajemné / dekadentní, povrchní, sebestředné, teatrální.