Blog,  Tarot

Mince

Mince jsou výrazem materiálního života a jeho hodnot a představují proto živel země. S živlem země si spojujeme jak plodnou půdu, tak i pevný základ. Ale na rovině člověka je to tělo. Země je nejuchopitelnější a nejstálejší živel. Z obrazového prostředí se odvozují hlavní znaky živlu země: láska k přírodě, k úrodné půdě a k praktickým dovednostem. Mince tedy symbolizují materiální svět, tělo a ztělesněné hodnoty, rozkoš i povinnosti.

Mince reprezentují zemi, formy a světlo ve své potenciální skryté formě. Tento element dává tvar hmotným věcem, za pomoci pohybu i život. Jeho vyjádřením je tělesná forma a smysly.

Příběh

Pozorujeme-li jednotlivé série vždy od 1 do 10, pak se z toho dá v obou směrech rozpoznat příběh, příp. vývojová cesta.
MINCE (cesta peněz a práce, materiální svět, hodnoty)
Eso: kouzlo blahobytu
II. je přijímáno nejprve nerozhodně a hravě
III. vede pak ovšem k důsledné práci
IV. pýcha předznamená to, co je dosaženo
V. musíme se jí však vzdát
VI. vnější pomoc umožňuje nový začátek
VII. který s trpělivostí
VIII. a novým učením
IX. vede k příjemnosti blahobytu
X. a rodinnému bezpečí

X. pocházejíc zejajištěných poměrů
IX. a znajíc kouzlo blahobytu
VIII. začíná člověk kout své vlastní štěstí
VII. které nese ovoce
VI. a umožňuje mu velkorysý život
V. ale zvrat přijde přes noc
IV. ustrašený pevně drží, co mu ještě zůstalo
III. ale po dalších zkouškách pochopí
II. že lehké, hravé zacházení
Eso: vede k hlubšímu významu materiálních hodnot

Dvorní karty se svými světlými a stínovými stránkami

*Královna: stabilní, srdečná, tajemná, smyslná, mateřská, živočišná, výrazná / malicherná, ješitná, urážlivá, majetnická, neplodná, zatrpklá, čarodějnice.
*Král: pragmatický, úspěšný, dobrosrdečný, tvořivý, spolehlivý, vytrvalý, trpělivý / neřestný, slabošský, tvrdohlavý, žárlivý, umíněný.
*Rytíř: solidní, pracovitý, rozumný, cílevědomý, smyslný, úspěšný, vytrvalý / nečestný, tvrdohlavý, povrchní, hodnotí jen majetek.
*Páže: milé, učenlivé, zvědavé, ochotné, hířivé, utrácivé / nezralé, pohodlné, zadlužené.