Blog,  Tarot

Poháry

Poháry, které nám připomínají Svatý grál, jsou symbolem pro živel vody. Voda je živel, který všechno spojuje s každým, kde každý pohyb pokračuje až do nekonečna, kde jsou možné všechny směry, protože žádné pevné vztahové body neumožňují jasnou orientaci. Voda může mít strach nahánějící nebo fascinující hloubku, jednou jemnou a přívětivou, jindy strhující všechny démony, ukazující svou strašnou, ničivou stránku. Poháry jsou nádobami a jejich funkce je vnímavá a pasivní. Jsou symbolem vnitřní neviditelné akce. Poháry odpovídají našemu světu citů, tužeb, přání, nadějí, snů a fantazií, právě všech oblastí, které se vzpírají kontrole rozumu (vzduch), které se nedají ohraničit (země), ale také nemohou být řízeny vůlí (oheň).

Poháry korespondují s vodou a s city. Je to nejhlubší ze všech živlů, který je zdrojem lásky. Je přirozeně spojován se srdcem a krevním oběhem. Pohár nám též připomníná Svatý grál, tedy nádobu s krví Kristovou.

Příběh

Pozorujeme-li jednotlivé série vždy od 1 do 10, pak se z toho dá v obou směrech rozpoznat příběh, příp. vývojová cesta.
POHÁRY (cesta citů a vztahů, síla duše a instinktů, nevědomí); voda
Eso: síla lásky
II. vede k setkání
III. které je nejprve radostně oslavováno
IV. ale už brzy prožíváno s omrzelostí
V. lehkomyslně je zničeno všechno dosažené
VI. a ve vzpomínce vyrůstá touha po krásných časech
VII. fantazii dává vzniknout snovým obrazům, které lákají
VIII. s těžkým srdcem se koná odchod do nejistoty
IX. kde hrdinu očekává prostřený stůl
X. hrdinu, který nyní našel své štěstí

X. z radostného dětství
IX. od prostřeného stolu
VIII. se koná s těžkým srdcem odchod do nejistoty
VII. plný snů
VI. a toužebných ohlédnutí
V. přichází žal nad vším ztraceným
IV. a nespokojenost s nalezeným
III. ale nečekaná radost vede
II. k rozhodujícímu setkání
Eso: a hlubokému, vnitřnímu štěstí

Dvorní karty se svými světlými a stínovými stránkami

*Královna: laskavá, spravedlivá, milující, krásná, mediální, empatická, moudrá / náladová, zlá, falešná, labilní.
*Král: spolehlivý, moudrý, starostlivý, kreativní, fantazijní, pomáhající / egoistický, bez svědomí, zkažený, labilní, ovlivnitelný.
*Rytíř: sympatický, společenský, vynalézavý, záhadný, něžný, náročný, soucitný, nebojující / osamělý, manipulativní, bezcitný, naivní, sobecký.
*Páže: poetické, citlivé, zasněné, romantické, spontánní, přemýšlivé, inteligentní, akční / zoufalé, slabošské, závislé, přecitlivělé.