Alchymie,  Blog,  Historie

Atalanta Fugiens – Emblema XLII

Atalanta Fugiens neboli prchající Atalanta je nejkrásnější kniha o alchymii z času pozdní renesance. Knihu vytvořil roku 1618 Michel Maier, lékař císaře Rudolfa II., významný alchymista a patrně jeden z mála pravých rosekruciánů své doby. Dílo obsahuje vedle 50-ti mědirytin obrazových alegorií Matthiase Meriana a veršů i padesát hudebních skladeb (musica alchemica). V celém díle, tedy v obrazu, verši i hudbě jsou zašifrované tajné recepty a poznatky. Maier dokázal myšlenky alchymie převést do řeči hudby, což se nikomu před ním ani potom nepovedlo. Fugy byly uspořádány do tří hlasů symbolizujících kámen mudrců , pronásledujícího adepta a překážky v cestě.

Každý z 50-ti listů obsahuje

  • Detailní měděná rytina od Matthiase Meriana,
  • epigram ve verši zhudebněný ve formě fugy pro tři hlasy – Atalanta, neboli vox fugiens ; Hippomenés neboli vox sequens a Pomum objectum (jablko) nebo vox morans . „Atalanta fugiens“ je hra se slovem „fuga“,
  • epigram v němčině,
  • latinský verš s doprovodným projevem.

Emblém 42 – překlad

Emblém 42 je pro mě nejkrásnějším a nejdůležitějším emblémem, protože zdůrazňuje lidskou závislost ve vědění i v životě na Přírodě. Níže překládám latinské nápisy.

Emblema XLII. De secretis Nature

In Chymicis uersanti Natura, Ratio, Experientia & lectio, sint Dux, scipio, perspicilia & lampas.

Pro toho, kdo se zabývá chemickými záležitostmi jsou Příroda, rozum, zkušenost a četba průvodcem, holí, brýlemi a lampou.

Dále následuje rytina personifikované Přírody a člověka jdoucí v jejích stopách. Verš pod rytinou pak odhaluje význam (symboliku) tohoto výjevu.

Epigramma XLII.

Dux Natura tibi, tuque arte pedissequus illi
Esto lubens, erras, ni comes ipsa uiae est.
Det ratio scipionis opem, Experientia firmet
Lumina, quo possit cernere posta procul.
Lectio sit lampas tenebris dilucida, rerum
Verborumque strues prouidus ut caueas.

Při hledání umění se nechte vést přírodou,
když budete sledovat její kroky, vaše nohy nesklouznou:
Rozum ať je tvou holí, zkušenost ať přidá
sílu tvému zraku, rozeznáš dobré od špatného:
V temnotách čtení jako světlo řídit bude,
abyste mohli odhalit nejasnosti.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Atalanta-fugiens-Emblema-XLII-1024x645-1.jpg.
Zdroj: https://www.ilgong.it/atalanta-fugiens/

Zhudebněná emblematura

Zdroje:
https://www.ilgong.it/atalanta-fugiens/
https://en.wikipedia.org/wiki/Atalanta_Fugiens
https://www.luzs.cz/2020/06/29/maier-michael-atalanta-fugiens-1617/