Blog,  Psychologie,  Rituál,  Terapie

Přechodové rituály

Přechodové rituály (Rite of passage, ritual de paso) – náboženské i světské. Jsou to rituály změny v postavení jedince, která je obdobím úzkosti a nejistoty pro konkrétního jedince i jeho okolí. Přichází změna role, která na určitou dobu narušuje vazby a mění je.

Potřeba přechodových rituálů v životě je něco archetypálního, co si předáváme již od starověku, ne-li pravěku. Bohužel naše doba se vyznačuje mimo jiné i tím, že se přechodové rituály omezují na několik okamžiků v životě (maturita, svatba, pohřeb…) a zcela se zapomíná na jiné důležité životní okamžiky (těhotenství, porod, rozchod), nebo cyklické opakování v rámci roku (svátky Kola roku). Vzrůstající poptávka po rituálech různého typu jen poukazuje na to, že nám jejich absence ve společnosti chybí a že si podvědomě jejich důležitost uvědomujeme.

Rituál je nástroj, který nám může velice efektivně pomoci přijmout novou situaci, nebo nastavit svou mysl na nový způsob uvažování. Je to způsob, jak se vědomě přivítat i rozloučit, jak opustit co už v životě nechceme, nebo přitáhnout to, co nám chybí. Jakýkoliv přechodový, nebo jiný magický rituál nám totiž nabízí oporu a možnost průběžně reflektovat životní fázi. Díky tomu si v sobě děláme pomyslný pořádek a neakumulujeme v sobě nastřádané emoce, zážitky a potřeby, které nejsou zpracované. Tím v sobě rituál nese jistý prvek terapie a podpory, kterému Alexandro Jodorowsky říká Psychomagie a řadí se mezi nástroje psychoterapie.

Důležité životní okamžiky

  • Svatba
  • Těhotenství
  • Porod a narození dítěte
  • Smrt blízkého člověka
  • První menstruace
  • Rozchod s partnerem
  • Odchod z domova (osamostatnění)
  • Dospělost
  • První sexuální zkušenost
  • aj.

Průběh rituálu

Rituály mohou být inspirované starými tradicemi a nebo mohou být čistě intuitivní. Důležité je, aby byly osobní, silné a nabité emočním nábojem. Ozvěny přechodových rituálů často nacházíme v jejich zvulgarizované podobě a jsou v této době často spojené s alkoholem. Správný přechodový rituál Vás provede skrze uvědomění tohoto, co zanechávám za sebou, kde jsem teď a kam směřuji. Přechodový rituál je jako brána do „nového“ času, posun vědomí a zpracování silné emoce. Z naší zkušenosti víme, že přechodový rituál je mnohem silnější ve skupině, kdy skupina funguje jako „kolektivní podvědomí“, podpora a svědci přechodu jednotlivce. Jednotliví členové tak procházejí až do poslední chvíle rituálem společně s jednotlivcem, který poté na konci projde branou sám.