Blog,  Magie,  Psychologie,  Rituál

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření “glyfu touhy”, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. Na základě našich zkušeností (desítky pokusů) jde o magickou techniku, která má největší úspěšnost v běžném životě a lze použít prakticky na cokoliv.

Sigilum

Sigilum je symbol, vytvořený pro určitý magický účel. Je kombinací různých jednodušších symbolů a geometrických znaků, ze kterých má každý svůj význam a smysl.

Lat. “sigillum” = “pečeť”. Mohlo by se též vztahovat k starohebrejskému “segulah” (סגולה) = “slovo, čin, nebo předmět s duchovním účinkem”.

Ve středověké magii se sigila většinou vztahovaly k znakům reprezentující různé entity (např. Goetie). Tyto znaky se považují za ekvivalenty “pravých” jmen entit a zaručují nad nimi určitou míru kontroly. Sigila je možné nalézt i v židovské kabale (např. Sefer Raziel ha-Malach). Do současné magie uvedl sigila Austin Osman Spare, který vytvořil metodu “redukce záměru do abstraktního tvaru”.

Psychologie

Symbol, resp. sigilum, představuje nejúčinnější způsob komunikace s podvědomím. Pouhé chtění samo o sobě zaručuje úspěch jen zřídka, neboť vůle komunikuje s myslí. Ta oslabuje magické schopnosti v mnoha ohledech. Ze Spareova hlediska stojí za každým přáním člověka touha. Touha je hmota a zároveň energie přání. Beztvarý kus touhy může přijmout formu jakéhokoliv přání. Bohužel, vědomá mysl koncentrovanou sílu touhy není schopna využít. Neustále ji tvaruje a znovu její tvary rozpouští. Chaos. V gnózi se chaos panující naší mysli rozpustí. V konečném orgasmu dochází k vyjasnění naší mysli, ve které se v té době vznáší jen beztvará absolutní touha. Pokud se v takovém okamžiku koncentrujeme na nějakou myšlenku, přání nebo právě sigilii, tato dostává absolutní náboj touhy a ukládá se do nevědomí, ve kterém může začít magicky působit. 

Po vytvoření se tedy sigilum nabije v tzv. fyziologické gnósi (trans) a následně je vymazáno z paměti okamžitým přenesením vědomí na jiní subjekt. Tak může klesnout přání do podvědomí a začít působit bez zásahů vědomého cenzora. Sigila fungují díky podvědomé stimulaci vůle, jež umožňuje obejít mysl! 

Hypersigilum

Hypersigilum je výtvarné umění s magickým významem a myšlenkovým nábojem, které vznikne pomocí upraveného postupu sigilizace. Tento kontextuální význam uvedl Grant Morrison ve svých komiksech “The Invisibles”.

Postup výroby

1.Formulace

Dle povahy přání zformulovat krátkou větu. Formulace musí být jasná, stručná a bez záporu “ne…” (podvědomí mnohdy “ne…” ignoruje a následně se stane pravý opak, např. z NEchci je chci). Do formulace je možné vložit i časování, nesmí být ovšem nesmyslné (příliš krátké / dlouhé). Po zformulování věty se tiskacími velkými písmeny napíše na papír a vyškrtají se písmena, která jsou dvakrát, tak aby ve výsledku bylo každé písmeno obsaženo pouze 1x. Tuto zkrácenou verzi následně sigilizujeme do grafické abstraktní podoby.

Např.:

CHCI VE SNU PROŽÍT VĚDOMÍ HADA = CHIVESNUPROZTDMHACHCI BRZY POTKAT SPRÁVNÉHO PARTNERA PRO MĚ = CHIBRZYPOTKASAVNEHM
MÁ VŮLE JEST Z KOUŘENÍ JE MI ŠPATNĚ = MAVULEJSTZKORNIPA

2.Sigilizace přání

“Důležité je hlavně to, že svá sigila vytváříte sami!” (Frater V.D.). Při sigilizaci nedbat na vzhled, soustředit se na vlastní intuici a ne na pravidla. Smysl musí mít pro vás osobně.

  • Slovní metoda

Spojit všechna písmena do jednoho tvaru. Jednotlivá písmena nemusí být jak podle šablony, důležité je, aby je tam tvůrce viděl. Obrázek zredukovat do jednodušší formy. Jakékoliv přesahující linky musí mít zakončení (monáda, kroužek, trojúhelník, hexagram). Sigilum celé je též možno orámovat do nějakého geometrického tvaru.

  • Obrazová metoda

U této metody není třeba přání formulovat. Používá se většinou k působení na jiné lidi (zdraví, láska nebo i útok). Člověk se kreslí schematicky s iniciály jeho jména. Do místa působení se umístí jakási jehlička. Tento obrázek se opět redukuje.

  • Mantrická metoda

Stejný postup jako u metody “Slovní”, pouze výsledek nepřevádíme na obrázek, ale přeházíme písmena tak aby byl dobře vyslovitelný – zpívatelný. Mantra může dávat nějaký smysl, ale nedoporučuje se to z důvodu asociací.

  • Dóvova metoda

Dle mé zkušenosti se praktik nemusí striktně držet výše uváděné slvoní/obrazové metody, ale v duchu chaosmagie může sigilum vytvořit například v kombinaci s automatickou kresbou. Zde jedno z mých takto vytvořených sigil (funguje úplně stejně jako ta “klasická”)

3.Dynamizace/aktivace – nabití sigila

K tomu aby sigilum fungovalo, musí být vštípeno do podvědomí vypojením vědomí pomocí “fyziologické gnóse”. Špatně nabité sigilum nebude fungovat, a proto je důležité provést nabití co nejlépe.

Je vhodné celý proces zritualizovat, tedy: vytvořit oltář s osobními posvátnými předměty a korespondencemi dle povahy přání, zažehnávací rituál (MPR apod.), aktivace sigila, zapomenutí, zažehnávací rituál. Ale není to vyloženě nutné. 

Sigilum získává magický náboj v okamžicích ztišení mysli v magickém transu, nebo když je běžná činnost mysli paralyzována silnými emocemi. V těchto okamžicích se energie soustředuje na sigilum, ať už jde o mentální obraz, mantru nebo kresbu. Sigila se magicky nabíjejí například během magického transu, v okamžiku orgasmu, euforie, intenzivního strachu, zloby či hanby nebo ve chvíli, kdy na vás dolehne silná deprese či zklamání.

  • Sexuální metoda „Utrpení Pana“

Utrpení Pana je masturbační technika směrující ku nevyvrcholení, které vytváří astrální tlak ku splnění tajného přání. Postup:
* Postupujte masturbačním soustředěním na zakódovanou sigilii.
* Před okamžikem orgasmu je orgasmus zastaven a není dovoleno pokračovat.
* Neustále se soustřeďte na sigilii a poté když je dosažen požadovaný stav je doporučeno i nadále po několik okamžiků sledovat sigilii.
* Tento proces je opakován znovu a znovu dle potřeby.
* Není dovoleno vyvrcholit, uspokojit touhu.
* Potom je sigilum rituálně zničeno (možno spálit, smíchat s vodou a vypít).

  • Partnerská sexuální metoda

Tato metoda je velmi dobrá, ale vyžaduje, aby byli oba partneři magický aktivní. Jedno sigilum také mohou nabíjet oba partneři (pokud tedy je přání takové, které je a, sdělitelné partnerovi a b, oboustranně chtěné). Vhodné je celý obřad sexuální magie zritualizovat.
* Oddávejte se s partnerkou vzájemnému sexuálnímu kontaktu (postupné svlékání, dotyky, stupňujte míru vzrušení).
* Namalujte fixou partnerce sigilum na hrudník / prsa.
* Oddalujte co nejvíce orgasmus, stupňujte míru vzrušení.
* Dosáhněte orgasmu pro vás co nejpříjemnější formu (koitem, rukou partnerky, apod.) a při vrcholném okamžiku upřeně hleďte na sigilum.
* Poté byste měli okamžitě změnit zaměření mysli jiným směrem.

  • Pozice smrti

Tuto verzi můžete provádět jak v sedě, tak ve stoje. Při prvních pokusech doporučuji sedět za stolem, na který umístíte samotnou sigilii.

*Hluboce se rozdýchejte a pak zablokujte svoje oči, uši, ústa a nos prsty obou rukou. Soustřeďte se na vnitřní napětí ve vašem těle (ale nepřemýšlejte o sigilii ani o jejím účelu) a zadržte dech jak nejdéle to dovedete.
*Pokračujte v tom, dokud už to skutečně nebudete moci vydržet. Pak ho zadržujte ještě déle, až už to opravdu nebude možné.
*Nakonec, krátce před omdlením, otevřete svoje oči a pohleďte – ve chvíli, kdy se nadechnete čerstvého vzduchu – na sigilii.
*Pokud to uděláte správně, ocitnete se ve stavu panicko-zasaženého nemyšlení – formy magického transu, ve kterém je nevědomí mnohem přístupnější a vnímavější k sigiliím.
*Poté ji vymítejte smíchem a koncentrací na něco diametrálně odlišného, nejlépe na něco hodně světského.

  • Další metody

Pomocí tabulky níže lze vymyslet nabíjení sigil různými způsoby, tak, aby vyhovovalo potřebám konkrétního člověka. Drogy nedoporučuji, jelikož je obtížné přejít rychle do stavu “zapomenutí” (bod 4.). Vyzkoušel jsem většinu metod a nejúčinnější, nejrychlejší a nejpříjemnější je opravdu metoda sexuálního vzrušení.

Inhibiční metodaExcitační metoda
Pozice smrtiSexuální vzrušení
Magický trans; SoustředěníEmoční vzrušení, tj. strach, vztek, děs apod.
Spánková deprivace; Půst; VyčerpáníBolest, mučení; Bičování; Tanec, bubnování; Zpívání
ZíráníMeditace v chůzi
Drogy navozující trans nebo hypnózuDrogy navozující excitované stavy či aktivitu; Slabé halucinogeny; Hyperventilace
Smyslová deprivacePřesycení smyslovými vjemy

4.Zapomenutí

Nejdůležitější část pro správné fungování sigila! Abychom sigilum úspěšně zapomněli, musíme jeho podobu a přání s ním spojené vytěsnit z normálního bdělého vědomí. Mág se snaží proti návratu sigila do vědomí bojovat tím, že svou pozornost zaměří na jiné záležitosti. Zatoužíme-li silně po něčem jiném, původní touhy se vzdáváme (zapomeneme na ni) a tato energie pak přechází na sigilum. Sigilum podržíme v mysli co nejdéle a pak ho vymažeme z mysli, nejlépe smíchem.

Sygilická tabule Austina Osmana Sparea:

Zdroje:
CARROLL, Peter J. Liber Null; &, Psychonaut. 1. české vyd. Praha: Vodnář, 2007. 185 s. ISBN 978-80-86226-76-7.
V. D.. Praktická sigilická magie. 1. české vyd. Praha: Vodnář, 2010. 107 s. KIAton; 3. ISBN 978-80-7439-014-2
NAKONEČNÝ, Milan. Magie v historii, teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1999. 401 s. ISBN 80-85255-12-X.
VESELÝ, Josef. Magie pro pokročilé. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2004. 591 s. ISBN 80-86226-51-4.
Spare, Austin Osman –  The Book of Pleasure (Louth: Mandrake Press Ltd., 2005); Pdf
Sherwin, Ray – Kniha výsledků; Pdf
Krlam – Chaos Kung-fu, Techniques in Sexual Magick (2002); Pdf

www.divinorum.com
Obrázky: amazon.com, wikipedia.org, pixabay, archiv Lóže u Z.·.S.·.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praktická sigilická (sigilární) magie