Astrologie,  Blog

Astrologie v kostce

Astrologie je hermeneutikou a řadí se mezi hermetické vědy. Astrologie je založena na principu synchronicity, není deterministická a výstupy jsou empirické. ωροσκόπός (=znamení času).

Ve zkratce
Planety ukazují: co se děje
Znamení ukazují: jak se to děje
Domy ukazují: kde se to děje
Aspekty ukazují: kterým směrem je užita síla (pro/proti)
(+): Konjunkce, Trigon, Sextil
(-): Opozice, Kvadratura
Pod horizontem (noční): vnitřní věci člověka
Nad horizontem (denní): vnější věci člověka
Vlevo od MC-IC: pro sebe
Vpravo od MC-IC: pro ostatní

Planety

7 klasických (Měsíc, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn) a 3 transsaturnské (Uran, Neptun, Pluto).
☉ Slunce – Já, individualita, osobnost
Slunce symbolizuje osobní identitu. Ukazuje na oblasti, kde se má bytost naučit samostatnosti, může se seberealizovat a odlišit od ostatních a zářit. Postavení Slunce může vypovídat o povolání, které by povaze člověka vyhovovalo nejlépe.
☽ Luna (Měsíc) – Cit, instinkt, kořeny a matka
Místo v horoskopu, kde se nachází Měsíc, ukazuje, co nám poskytuje pocit bezpečí a kde hledáme jistoty. Popisuje, jak jsme citliví a jak instinktivně reagujeme na okolí. Měsíc vypovídá také o našem dětství a zkušenosti s matkou. Schopnost přizpůsobit se okolí a rozdělovat solární energie všude tam, kde je to třeba a v jakékoliv formě.
☿ Merkur – Myšlení, komunikace, intelekt a učení
Merkur je planetou, která nám přináší zájem o intelektuální věci, o učení a studia. Rovněž nám naznačuje, do jaké hloubky budeme chtít studovat věci. Dává přirozenou inteligenci, schopnost analyzovat a reprodukovat. Vnější i vnitřní komunikace, vše, co tvoří spoje a asociace.
♀ Venuše – Smyslnost, láska, soulad a potěšení, souhrn všech hodnot, které uznáváme.

Venuše symbolizuje přitažlivost. Znamení, v němž se Venuše nachází, ukazuje, k čemu jsme přitahováni, díky čemuž můžeme dávat nebo přijímat lásku a náklonnost, krásu a štěstí, hodnoty a zásady. Z negativního hlediska představuje slabost a povrchnost.
♂ Mars – Aktivita, energie, odvaha a prosazování
Mars symbolizuje potřebu získat, co chceme. To znamená hnací sílu, která zahrnuje sexuální pud, iniciativu a odvahu. Mars ukazuje na naše touhy, smyslnost, odvahu, vůli, prozrazuje i to, jak dovedeme překonávat překážky a jak jsme činní. Způsob, jakým dosáhneme všeho, co se nám líbí, a co má pro nás hodnotu.
♃ Jupiter – Štěstí, optimismus a expanze
Jupiter symbolizuje růst a zákony, víru a etiku, jež ho řídí. Představuje smysl pro rozvoj a podporu, které mohou vést k možnostem, bohatství a víře. Pokud je však Jupiter poškozen, člověk se stává nemorálním a extremistou.
♄ Saturn – Omezení, řád, zralost a čas
Saturn je naším přísným učitelem, který dokáže nemilosrdně prověřit naši zralost. Je však nejen despotou, ale také archetypem Mudrce, který používá bolesti jako prostředku, jak nás upozornit, na co bychom se měli soustředit a co bychom měli dál rozvíjet. Jasně vymezuje a drží původní strukturu.
♅ ⛢ Uran – Originalita, svoboda, revoluce
Uran je silou probuzení, jež často znamená, že dojde k nějakému přerušení a změně. Vyšší oktáva Merkuru. Proces změny a transformace, boří struktury Saturnu-ega. Události jsou pod vlivem Uranu nečekané nebo nevypočitatelné a nutí nás dělat věci nově a čelit pravdě o té či oné záležitosti.
♆ Neptun – Fantazie, překročení hranic, iluze
Neptun bývá nazýván Pánem Neviditelné říše, což je tajemné pojmenování tajemné planety. Snad bychom ho mohli popsat jako tu dimenzi života, kterou nemůžeme poznat běžnými pěti smysly a lze ji pochopit a vnímat pouze ve své představivosti. Rozpouští staré struktury osobní a společenské, způsobuje propustnost.
♇ Pluto – Proměna, regenerace, moc, transformace
Pluto je planetou smrti a znovuzrození. Je koncem všech věcí, soudným dnem a tak může dát vzniknout posedlostem nebo přesvědčením. To se může na jednom konci svého temného spektra projevit jako „podlehnutí nutkání“, nebo na druhé straně může zplodit jedince, který má schopnost proniknout k jádru věcí a zničit to negativní, čímž přivodí vyléčení a proměnu. Místo, kde se transformací otevře zdroj síly zevnitř, druh energie, které máme k dispozici, oblast, kde můžeme projevit svou moc.
⚸ Černá Luna – Lilith
V astrologii představuje Černá Luna prázdnotu, která může pohltit člověka; nebo naopak přebytek, který může přetéci a zaplavit ho. Je nutné Černou Lunu usměrňovat a využívat. Dříve nebo později si však člověk uvědomí, že před sebou samým něco skrývá – buď protože ho k tomu donutí okolnosti, nebo proto, že tyto vědomosti způsobí nějakou krizi.
⚷ Cheirón – Zraněný léčitel, vnitřní učitel, astrolog
Cheirón nás učí, jak v sobě objevit léčivou mysl. Může poukázat na nejtěžší období života, která ovšem bývají také obdobími největšího duchovního osvícení. Prostředek mezi konzervativním Saturnem a revolučním Uranem. Klíč k otvírání vědomí.

Zodiak

ζῳδιακός (základ „zoé“=oduševnělá bytost). Zodiak je modifikací babylonského zvěrokruhu známého z katalogu MUL.APIN, který vznikl kolem roku 1000 př. n. l. Mnoho souhvězdí lze vystopovat až do starobabylonské říše (počátek 2. tisíciletí př. n. l.).
♈ 1 Beran 0° 21. 3. – 20. 4. Κριός
(+) odvaha, rozhodnost, cílevědomost, temperament, iniciativa, nadšení, činorodost, sebedůvěra, přímost, bojovnost, silná vůle, citlivost
(-) lenost, poučování, hádavost, necitelnost, agrese, sobeckost, malichernost, kritika
Motivace: uspokojit osobní touhy a přání
♉ 2 Býk 30° 21. 4. – 21. 5. Ταῦρος
(+) praktičnost, stálost, vytrvalost, trpělivost, tvořivost, houževnatost, smyslnost, důslednost, dobrota, cit pro krásu
(-) nesnášenlivost, tvrdohlavost, využívání jiných, pohodlnost, poživačnost, lpění na majetku, realismus, neriskování, zlomyslnost
Motivace: vlastnit, dopřávat si
♊ 3 Blíženci 60° 22. 5. – 21. 6. Δίδυμοι
(+) adaptabilita, společenskost, všestrannost, zvídavost, přátelskost, komunikativnost, rozmanitost, vtipnost
(-) lakomost, přelétavost, nedůslednost, povrchnost, nezodpovědnost, nespolehlivost, bezchybnost, necitelnost, sobeckost, malichernost, kritičnost
Motivace: intelektuální stimulace
♋ 4 Rak 90° 22. 6. – 22. 7. Καρκῖνος
(+) soucit, vnímavost, citlivost, představivost, laskavost, starostlivost, péče o rodinu, oddanost, romantismus, intuice
(-) manipulace, skrytá kritika, zraňující, citová závislost, ustaranost, strach o budoucnost, lpění, cit. vyděračství, předpojatost, nedůtklivost, přecitlivělost, nesmělost, jízlivost
Motivace: získat pocit bezpečí
♌ 5 Lev 120° 23. 7. – 22. 8. Λέων
(+) sebejistota, velkorysost, podnikavost, důstojnost, společenskost, vznešenost, tvorba, ochrana a podpora
(-) pýcha, domýšlivost, povýšenost, falešnost, egoismus, nepřizpůsobivý, extravagantní, snaha působit silně, autokracie
Motivace: získat obdiv a respekt
♍ 6 Panna 150° 23. 8. – 22. 9. 31 Παρθένος
(+) jemné způsoby, spolehlivost, důslednost, systematičnost, praktičnost, metodická mysl, skromnost, čistota, skepse
(-) ovládá city, uzavřenost, realista, negativista, lakomost, poučování, kritika, pomluvy, urážlivost, detailista, citový chlad, masochismus
Motivace: dokonalost
♎ 7 Váhy 180° 23. 9. – 23. 10. Ζυγός
(+) smysl pro diplomacii, elegance, spravedlnost, rovnoprávnost, potřeba krásy a harmonie, logické myšlení, takt, společenskost, přizpůsobivost, hledání kompromisů, respekt, umělecké sklony, půvab
(-) strach z neoblíbenosti, lichotník, nerozhodnost, neupřímnost, zbabělost, domýšlivost, samolibost, nesamostatnost, přelétavost (touha po náklonnosti), apatie, nestálost, pohodlnost
Motivace: spravedlnost
♏ 8 Štír 210° 24. 10. – 22. 11. Σκоρπιός
(+) soucit, silná vůle, vytrvalost, trpělivost, odvaha, schopnost regenerace, věrnost, houževnatost, citová hloubka, intenzivní emoce, intuice
(-) nedůvěřivost, snaha o kontrolu, přetvářka, neodpouští, pomstychtivost, nespokojenost, předpojatost, fanatičnost, žárlivost, podezíravost, kritika, netolerance, nesnáší lenost a slabost, destrukce, náruživost
Motivace: kontrola
♐ 9 Střelec 240° 23. 11. – 21. 12. Τοξότης
(+) nadšení, optimismus, intuice, idealismus, spravedlnost, dobrodružná povaha, nezávislost, šlechetnost, důstojnost, štědrost, upřímnost, tolerance, expanze, nespoutanost
(-) lehkomyslnost, neklid, strach ze selhání, neumírněnost, nesnáší omezování, politika, snobství, slibovačnost, netaktnost, přehánění, neopatrnost
Motivace: osobní rozvoj, nové výzvy
♑ 10 Kozoroh 270° 22. 12. – 20. 1. Αἰγόκερως
(+) pracovitost, opatrnost, ctižádostivost, trpělivost, bystrost, loajalita, důvěryhodnost, odpovědnost, organizační talent, spořivost, přesnost, serióznost, vůdce
(-) nedůvěra, snaha o kontrolu, manipulace, ambice, bezohlednost, hodnocení a kritika, realista, neriskuje, diktatura, nadměrná ctižádostivost, konzervatismus, sadismus, melancholie
Motivace: finanční zabezpečení
♒ 11 Vodnář 300° 21. 1. – 20. 2. Ὑδροχόος
(+) altruismus, vynalézavost, otevřenost, intuice, svobodomyslnost, skvělé mentální schopnosti, originalita, tolerance, nezávislost, humanismus, zaměření na budoucnost
(-) nepřizpůsobivost, snaha být odlišný, přátelé důležitější než rodina a ideály než lidé, nevyzpytatelnost, moralizování, pokrytectví, dogmatismus, nepraktičnost
Motivace: humanita, zachránit svět
♓ 12 Ryby 330° 21. 2. – 20. 3. Ἰχθύες
(+) soucit, obětavost, intuice, představivost, fantazie, přizpůsobivost, citlivost, proměnlivost
(-) oběť, zneužitelnost, přetvářka, nesamostatnost, pasivnost, malé sebevědomí, ovlivnitelnost, snílek, lenost, fanatismus
Motivace: zmírnit bolest a utrpení

Domy

12 úhlových výsečí, významově přibližně odpovídajících zodiaku.
♈ 1. dům (Ascendent) – Tělesná osobnost
Symbolizuje základní rysy osobnosti, zejména ty povrchní, jako např. fyzický vzhled, temperament, chování, vztah k životu, to, jak dotyčný působí na první dojem. Co jsme a čím jsme jedineční.
♉ 2. dům – Materiální hodnoty, zabezpečení a sebehodnocení, osobní zdroje
Symbolizuje hodnotový systém – hmotné vlastnictví a poměr k majetku, vlastní sebehodnocení a talent,
♊ 3. dům – Vzdělání a komunikace
Symbolizuje komunikaci, všední život, vztahy s okolím, sourozence, sousedy, učení, vyjadřování, slovní i písemný projev.
♋ 4. dům (Immum Coeli) – Domov nebo základna
Symbolizuje domov a tradici, matku, rodinné zázemí, emocionalitu, dědičnost, nevědomí, nemovitosti. Ukazuje na vlastnosti ukryté pod povrchem. Kořeny – základy naší osobnosti, hluboce skryté vlastnosti.
♌ 5. dům – Rekreace, tvořivost a sebevyjádření
Symbolizuje tvůrčí životní výraz, lásku, milostná dobrodružství, slast, umění, zábavu, divadlo, hry, společenský život, mejdany, spekulace a hazard, potomstvo.
♍ 6. dům – Zaměstnání, povinnosti a zdraví
Symbolizuje vědomé potřeby, zdraví, práci, službu, zaměstnání, diety, krátké choroby, údržbu. Osobní krize, zkoušky utrpením.
♎ 7. dům (Descendent) – Osobní a důvěrné vztahy
Symbolizuje druhé lidi, mezilidské vztahy, spolupráci, manželství, partnerství, smlouvy, soudní spory, otevřená nepřátelství. Člověk, který může uskutečnit naše vnitřní touhy.
♏ 8. dům – Uspokojení potřeb, tajemství života a smrt, okultní vědy
Symbolizuje dědictví, poslední vůli, závěti, odkazy, bezpracné zisky, přístupné zdroje druhých lidí, ztráty, krize, uzdravování, sex jako sjednocení na fyzické a psychické úrovni, oddání se druhému člověku, okultismus, smrt.
♐ 9. dům – Cestování, vyšší vzdělání a životní filozofie, duchovní cesta
Symbolizuje vyšší vzdělání, inspiraci, abstraktní myšlení, cestování, svobodná povolání, náboženství, duchovní cestu, hledání smyslu existence.
♑ 10. dům (Medium Coeli) – Kariéra, prestiž a reputace
Symbolizuje společenské postavení, kariéru, pověst, pocty, slávu, úspěch, autoritativní osobnost, otce, zaměstnavatele. Znamení kde je hrot MC a planety v jeho blízkosti naznačují vlastnosti, postoje a skutky, pro něž vejde ve známost.
♒ 11. dům – Přátelství, společenství, ideály a společenské úlohy
Symbolizuje naděje a přání, společné obavy, ideály, skupinové vztahy, týmovou práci, politické strany, komunity, obce, duchovní společenství.
♓ 12. dům – Podvědomí, citové záležitosti a tajemství
Symbolizuje omezení a osamocení, odloučení, dobrovolné nebo nucené ústraní, dlouhé chronické nemoci, tajné nepřátele, nepravdy a těžkosti. Naznačuje způsob, kterým se budeme projevovat za těžkých okolností. Podvědomé touhy, oblast našeho naplnění, setkání se zdary i s výsledky svých profesních a společenských neúspěchů, dům přetváření se v něco lepšího.

Rady

1) Neposuzovat prvky horoskopu odděleně.
Jeden samotný prvek/aspekt v horoskopu nemusí ještě o ničem vypovídat. V astrologii je vše propojeno a je třeba vše posuzovat v širších souvislostech.
2) Převládající živly:
Všimneme si, které živly v horoskopu převládají. Vedle planet je dobré brát v úvahu také ascendent a MC (hrot 10. domu). Převaha, nebo naopak pokud úplně chybí zastoupení některého živlu, může dávat vyhraněnou osobnost.
3) Obsazení znamení a domů:
Všímáme si, která znamení a které domy jsou nejsilněji obsazeny. Ty pak hrají v životě důležitou roli a např. hodně planet v základních znameních nebo domech dává silnou osobnost.
4) Ascendent a jeho vládce:
Zjistíme, ve kterém znamení je ascendent a dále ve kterém znamení a domě je vládce (planeta) ascendentu. Tato planeta má pro člověka neobyčejný význam a považuje se za vládce celého horoskopu. Planeta, která se nachází poblíž ascendentu, může někdy přebít znamení ascendentu a projevit se více než samotný ascendent.
5) Slunce a Měsíc:
Slunce: Znamení a dům, kde je Slunce ukazuje, kde se můžeme nejvíce prosadit.
Měsíc: Znamení a dům, kde je Měsíc ukazuje, kde se budou nejvíce odbývat záležitosti našeho života.
6) MC (Medium Coeli – 10. dům):
Určíme, ve kterém znamení je MC a která planeta je nejblíže MC. Tato planeta má obzvláště silný vliv a říkáme, že je v elevaci. Ukazuje, kam směřuje život daného člověka.
7) Rohové domy – 4. a 7. dům:
Planety, které se nacházejí poblíž těchto rohových domů zabarvují nejen osobnost, ale i osud člověka.
8) Domy a vládce domů:
Určíme vládce jednotlivých domů. Pokud je např. hrot 9. domu ve znamení Berana, vládcem je Mars. Sledujeme, ve kterém znamení a domě je Mars, jak je aspektován a dáme do souvislostí s 9. domem. Pokud se v 9. domě nachází další planety, vykládáme význam domu nejdříve z významu těchto planet, ale potom i z významu vládce 9. domu. Pokud by v 9. domu nebyly žádné planety, je vládce domu obzvláště důležitý.
9) Pro zkoumání jednotlivých oblastí se lze orientačně zaměřit na:
Dětství a ranný vývoj: Slunce, Měsíc, Ascendent, Merkur, 1. dům, 4. dům.
Zaměstnání: Slunce, 6. dům, 10. dům, Ascendent, MC, Saturn, Jupiter, Mars.
Majetek: 2. dům, 8. dům, Měsíc, Jupiter, Saturn.
Partnerství: 4. dům, 5. dům, 7. dům, Venuše, Mars, Ascendent.
Sexualita: Mars, Venuše, Pluto, 5. dům, 8. dům.
10) Kvadranty horoskopu jsou vymezené čtyřmi hlavními osami AS – ascendent, DS – descendent, MC – medium coeli, IC – immum coeli.
Významy podle Rudhyara:
AS-MC, 1.kvadrant – zima a intuice
IC-AS, 2.kvadrant – jaro a emoce
DS-IC, 3.kvadrant – léto a vnímání
MC-DS, 4.kvadrant – podzim a myšlení
11) Astrologické programy: SolarFire, Sirius, Janus, StarFisher, Nebeský kalendář, Johannes, Astrolog 5.40, Regiomontanus ZSL

Planetárání korespondence v obecných vlastnostech

 1. kov, barva, den, strana, zodiak, sefira, magie, ATU; 2. nerosty; 3. rostliny; 4. zvířata; 5. člověk; 6místa

☉ Slunce

 1. AU, zlatá, ne, V-J, lev, tiferet, ega, 19.slun.
 2. zlaté a připomínající paprsky
 3. vonné, otáčející se ke sl. nebo otevírající se s východem sl.
 4. velkomyslná, statečná, zářivá, vůdcovská, egoistická
 5. ušlechtilost/arogance, srdce/brzlík, R str.
 6. domy vládců, honosná a nádherná místa

☽ Luna

 1. AG, stříbrná, po, Z, rak, jesod, sexuální, 2.vel.
 2. průzračné, bílé a zelené
 3. vodní, smuteční, noční
 4. vodní, noční, emoční, proměnlivá
 5. dobrodružnost/náladovost, plíce/slinivka, L str.
 6. spojená s cestami, samotou a počátky

☿ Merkur

 1. HG, pestrá, st, S, blíženci, panna, hod, mysli, 1.mág
 2. barevné, nestálé, žluto-zel.,
 3. složité, různobarevné., euforizující, léčivé
 4. chytrá, bystrá, živá, úskočná, hbitá, pěvci
 5. inteligentní/zlomyslnost, jazyk/moz
 6. spojená s cestami, samotou a počátky

☿ Merkur

 1. HG, pestrá, st, S, blíženci, panna, hod, mysli, 1.mág
 2. barevné, nestálé, žluto-zel.,
 3. složité, různobarevné., euforizující, léčivé
 4. chytrá, bystrá, živá, úskočná, hbitá, pěvci
 5. inteligentní/zlomyslnost, jazyk/mozek, nervy
 6. obchodu, soudu, rozumu, hovoru

♀ Venuše

 1. CU, zelená, pá, V, býk-váhy, necah, 3.cís.
 2. vzhledné, pestré, bělavé a nazelenalé
 3. svůdné, voňavé, sladké plody, falické
 4. bujná, svévolná, smyslná, plodná, věrná
 5. laskavost/chlípnost, břicho/pohlavní orgány
 6. spojená s radostmi, rozkoší a plodností

♂ Mars

 1. FE, červená, út, J, skopec-štír, gevurah, bojová, 16.věž
 2. obsahující Fe, tvrdé, ohnivé, rudé a sirnaté
 3. jedovaté, trnité, pálivé/teplé, slzavé
 4. bojová, dravá, masožravá, hladová, sužující
 5. dynamický/agresivní, svaly/žlučník
 6. spojená s železem, ohněm a krví, bojem

♃ Jupiter

 1. SN, modrá, čt, Z, střelec-ryby, chesed, bohatství, 10.ště.
 2. zelené a modré
 3. příjemné vůně, dobré plody, majestátní, štastné
 4. moudrá, mírná, vychovatelná, důstojná
 5. velkorysost/pokrytectví, játra/podvěsek
 6. zasvěcená, čestná, privilegovaná, náboženská

♄ Saturn

 1. PB, černá, so, SV, kozoroh, vodnář, binah, smrti, 21.uni.
 2. těžké a temné
 3. jedovaté a omamné, bezplodé, černé, hořké, chmurné
 4. samotářská, noční, podzemní, nečistá, mrchožravá
 5. vytrvalost/dogmatismus, kosti/slezina
 6. chmurná, temná, opuštěná, páchnoucí

Zdroje
RUDHYAR, Dane. Astrologická znamení: puls života. Praha: Půdorys, 2002. 127 s. Kosmoontologická řada; sv. 5. ISBN 80-86018-15-6.
RUDHYAR, Dane. Astrologie transformace. Překlad Miroslav Drozd. Praha: Půdorys, 1997. 189 s. Kosmoontologická řada; 2. ISBN 80-86018-06-7.
TURNOVSKÝ, Pavel a HEINL, Emil. Rozloučení s tradiční astrologií. Praha: Půdorys, 1994. 239 s. ISBN 80-901741-0-8.
KEFER, Jan. Praktická astrologie, aneb, Umění předvídání a boje proti osudu. Praha: Trigon, 1993. 338 s. ISBN 80-85320-36-3.
ŠPŮREK, Milan. Encyklopedie západní astrologie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1997. 457 s. ISBN 80-85255-89-8.
NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon magie. Vyd. 4., V Argu 1. Praha: Argo, 2009. 599 s. ISBN 978-80-257-0134-8.
BANZHAF, Hajo a HAEBLER, Anna. Klíč k astrologii. Překlad Vladimír Čadský. Praha: Pragma, ©2002. 299 s. ISBN 80-7205-921-1.
AGRIPPA VON NETTESHEIM, Heinrich Cornelius. Okultní filosofie. Překlad Jaroslav Novák a D. Ž. Bor. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Trigon, 2004. 2 sv. ISBN 80-86159-56-6.
RUDHYAR, Dane. The astrologickal houses – The Spectrum of Individual Experience. New York: Doubleday, 1972 (pracovní překlad Jiří Markes)
BOR, D. Ž. Napříč říší královského umění. Vyd. 1. [Praha]: Trigon, 1995. 215 s. Ametyst. ISBN 80-85320-51-7.
A další.
www: najdise.cz; rezonance.cz; wikipedia.org; transformotor.cz; astrologie.cz; astrolot.cz; aj.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Astrologie v kostce