Blog,  Historie,  Magie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

Kosmický strom

Strom symbolicky představující propojení třívrstevného vesmíru (axis mundí). Kresby na bubnech burjatských šamanů zaznamenávají strom jako cestu pro šamana do zásvětí, kde jsou kořeny, či do nebes, kde je vrchol koruny. Také sarkofág mayského vládce Pacala na dně devítiterasové pyramidy a hrobky v městě Palenque představuje pohřbeného Pacala s Kosmickým stromem. Jeho tělo je sevřeno čelistmi podsvětí v podobě dvou draků, zatímco sedí na hlavě právě zapadajícího slunce, které s ním klesá do podsvětí. Větve s dvojhlavým hadem a s miskami na obětní prolévání krve představuje prostřední svět, zemi, a koruna stromu s ptákem quetzalem jsou nebesa. Kosmický strom je vlastně jakási kosmická osa, po které putují i duše zemřelých a šamani při svých extatických cestách. Propojení světa rostlin, stromů a života lidí je také velkým symbolem umírání a znovuzrození. Repliky Kosmického stromu stojí u jurty sibiřských šamanů, často je to i bříza, na kterou šamani při extasi symbolicky vystupují po sedmi či devíti zářezech. Strom vyrůstá ze Středu Země a vrcholné větve dosahují do nebeského paláce. Tataři věří, že na vrcholu Železné hory roste bílá bříza se sedmi větvemi. Devítivrstevné podsvětí i nebe je rozšířená představa mnoha etnik světa. Podobně araukánská „machi“ vystupuje vzhůru po posvátném žebříku „rewe“, představujícím spojení s nebesy. Kosmický strom je součástí kosmologického schématu euroasijských a amerindiánských národů včetně paleolitických památek, kdy na vrcholu stromu v nebesích sedí pták a dole na Zemi je had, často dvouhlavý. Spojením obou vrstev vznikl fenomén Opeřeného hada „Quetzalcóatla“. Pravzory Kosmického stromu nacházíme v starověkém Orientě, Indii, Íránu.

Zdroj:
ZELENÝ, Mnislav. Malá encyklopedie šamanismu. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 287 s. ISBN 978-80-7277-276-6.
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·., pixabay, commons.wikimedia.org

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kosmický strom