Blog,  Historie,  Lékárna,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

Kouření a rostlinoznalectví

Kouření

Indiánský obřadní akt. Stoupající kouř nahrazoval kouř spalované oběti, který „nahoře“ vydal svědectví o víře obětníka. Prostřednictvím kouření komunikovali medicinmani a šamani se svými duchy-pomocníky a duchy-ochránci. Kouř sloužil i k vykuřování, k purifikaci prostoru či k očistě účastníků obřadu nebo léčení, k uzavírání dohod. Kouření reprezentovalo dýchání do dýmky, kdy vdechování a vydechování kouře bylo jako příliv a odliv života, všechno tady na Zemi totiž dýchá. Ke kouření se nepoužíval pouze tabák, ale nejrůznější směsi, třeba s listy durmanu u Mayů či na prériích s listy medvědice (Arctostaphylos uva-ursi). Kouřilo se i borůvčí, odřezky paznehtů, petun, koka a jiné halucinogenní rostliny. Dýmka patřila k nejposvátnějším předmětům a byla vždy pečlivě hlídána. Hlavička posvátné dýmky indiánů je ženský aspekt Velkého Ducha, troubel je mužský ekvivalent. Hlavička je Matka Země a troubel Otec Nebe. Dýmka se stala pro indiány mostem mezi nebem a zemí, axis mundi. Všechny posvátné dýmky Lakotů jsou považovány za potomky původní posvátné dýmky buvolího telete, kterou Lakotům přinesla Bílá bůvolice.

The North American Indian (1907-1930), by Edward S. Curtis (img lze zvětšit)

Vegetalismus

Rostlinoznalectví či tzv. zelená medicína, znalost léčivých rostlin, je při léčení jedinou racionální součástí v rámci magických a psychosomatických obřadů léčení šamanů. Tento termín neodkazuje jen na časté používání a znalost bylin, ale i na původ jejich vědění pocházející od ducha určitých rostlin-učitelek. Zjednodušeně můžeme říci, že každé zlo má v přírodě svůj lék, tak jako každý jed má v přírodě svůj protijed. Je to součástí všeobecné rovnováhy, kterou indiánští šamani objevili již dávno, a možná si základ vědomostí přinesli z Asie. Teoreticky každá rostlina je k něčemu použitelná a každá má svého ducha, který se o ni stará. Řada magických rostlin slouží k očištění těla a prostoru: tabáková šťáva a kouř, „marco“ (keř Franseria artemi-sioides), „shinguiu-shingu“ u Jíbarů, „pichana“ (keř Baccharisserrulata), „ayahuasca“, „chilca“ (keř Baccharis polyantha), „huántug“ (Datura candida) na horních tocích Amazonky. Indiáni znají byliny na všechny své nemoci a potíže, včetně těch na rychlý srůst kostí, na obnovu funkcí ženských rozmnožovacích orgánů, na sterilizaci žen.

Přesto není pravda, že čím čistší indiánské skupiny, tedy čím méně narušené naší civilizací, tím jsou vědomosti a používání léčivých rostlin větší. Podle výzkumů Ghilleana Pranceho v 70. letech 20. století je tomu právě naopak. Uzavřené a méně přístupné skupiny jako Waorani na Río Napo či Janomamo v Guayanské vysočině mají výrazně nižší znalosti etnobotaniky než ostatní etnika mající s naší civilizací či s ostatními indiánskými společenstvími větší a častější kontakt. Tato etnika i přes vysoké znalosti a exploataci přírodních zdrojů závisí při léčení mnohem více na magických praktikách šamanů než na používání zelené medicíny. Avšak těší se vynikajícímu zdraví, netrpí anémií, hypertenzí ani kardiovaskulárními nemocemi či metabolickými poruchami, protože žijí v zdravém prostředí, jsou přirozeně zdraví a neovlivnění zavlečenými chorobami. Podle terénního výzkumu pouze asi třetina všech jim známých rostlinných druhů má farmakologické využití, zatímco u většiny ostatních etnik je procento využití flóry přes 80 %. Například šaman kmene Kolorado zná asi 260 druhů léčivých rostlin.

Vegetalista užívající rostliny k diagnostice či k léčení se nazývá léčitel, v Latinské Americe kurandero. Existuje mezi nimi specializace podle jimi preferovaných rostlin: „camalonguero“ je ten, který používá rostlinu „camalonga“ (jedovatý keř Thevetia peruviana, rostoucí na svazích peruánských And, který používají i Šipibové, patří mezi rostliny-učitelky), „tabaquero“ pracuje hlavně s tabákem, „toero“ dává přednost psychotropní „toé“, „palero“ se učí od velkých stromů („palos“, šp.), „catahuero“ léčí především s „catahua“ (Hura crepitans), „ayahuasquero“ je významně napojen na „ayahuasku“. Existují i další specialisté jako „oracionistas“ (používají modlitby a vzývání), „perfumeros“ (pracují s aromaterapií). Vegetalisté se tedy učí od vlastníků rostlin, od jejich duchů a „matek“, které se o ně starají. Rostlinám s mocnými duchy, které léčí, se obvykle v hornoamazonském prostoru říká „doctor“. Vegetalista se však musí k pochopení jejich sil a k možnostem s nimi komunikovat dostat cestou mnohaměsíčních diet, sexuální abstinence či spíš segregace a půstů. Neprochází však žádnou iniciací, neboť nepatří k žádné etnické skupině, je to pouze rozeznání vlastních zájmů, orientace a schopností. Nemůže proto plnit žádnou duchovní a kulturní výchovu či vzdělání mladé generace nějaké komunity a pracovat na její etnické soudržnosti. Vegetalista se k pozici šamana přibližuje pouze v jeho léčitelské profesi. Má vidění především rostlinných, ale i zvířecích duchů, od kterých se učí léčit (rostlina-učitelka), umí si je přivolávat pomocí magických popěvků „ícaros“, vysává zlo patogenních substancí, ale není schopen extatických stavů ASC, létání do nebe či podsvětí a hledání ztracené duše či být psychopompem.

Zdroj:
ZELENÝ, Mnislav. Malá encyklopedie šamanismu. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 287 s. ISBN 978-80-7277-276-6.
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·., pixabay, commons.wikimedia.org
, Edward S. Curtis

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouření a rostlinoznalectví