Blog,  Psychologie,  Religionistika

Mahamrityunjaya Mantra

Mahamrityunjaya Mantra ( sanskrt : महामृत्युंजयमंत्र, महाम।न्थथन्थथत्थथत्थथययमंत्र र, romanized : mahāmṛtyuṃjaya-mantra, mahāmṛtyuñjaya-mantra). V překladu: „Velká mantra porážející smrt‘, známá také jako Rudra Mantra nebo Tryambakam Mantra , je verš z Rigvedy ( RV 7 .59.12).

Mantra

ॐ त्र्य॑म्बकं यजामहे सु॒गन्धिं॑ पुष्टि॒वर्ध॑नम् ।
उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान् मृ॒त्योर्मु॑क्षीय॒ माऽमृता॑॑त् ।।

oṃ tryámbakaṃ yajāmahe sugandhíṃ puṣṭi-vardhánam
urvārukam íva bandhánān mṛtyor mukṣīya mā ‚mṛtā́t

Překlad: Ochraňuj mě, tříoký (pane Šivo), který pečuješ a vyživuješ všechny bytosti. Požehnej mě zdravím a nesmrtelností, odděl mě od spárů smrti, stejně jako je okurka odříznutá od své liány.

Význam

Životodárná mantra pomáhá vyhnout se smrti, dále nemocem, úrazům a nehodám, které ke smrti vedou. Má jeden z nejsilnějších léčivých účinků pro nemoci, zejména vážných nebo život ohrožujících. Dává pevné zdraví, dlouhý život, ale také duchovní osvobození a prosperitu. Mantra je označována za život dávající nebo život zachraňující, protože vítězí nad smrtí, odvrací předčasnou smrt a propůjčuje nesmrtelnost tím, že dokáže osvobodit člověka z cyklu smrti a znovuzrození.

Mantra podporuje fyzické i psychické zdraví, udržuje zdravou a silnou mysl, které dodává klid, pocit štěstí a spokojenosti. Léčivá síla mantry Om Tryambakam pomáhá odstranit vnitřní bloky, které oslabují odvahu, odhodlání, způsobují strach, úzkost, zlost, nenávist a další negativní pocity spojené se smrtí nebo ohrožením života. Je ideální v náročných obdobích, pro něž jsou charakteristické vyčerpání, vyhoření, strach, utrpení, nemoc, zablokování života, (fyzické i psychické) stavy ohrožení života.

Mantra Om Tryambakam se tudíž doporučuje v obtížném životním období, aby pomohla napojit se na vnitřní léčivé síly, podpořila osobní růst, duchovní rozvoj, rozvinula ochranné síly a vytvořila prostředí míru a prosperity. Životodárná mantra Om Tryambakam je zdroj veškeré ochrany, fyzické, psychické i duchovní.

Jak používat

Mantru je nutné používat s respektem a s plným soustředěním, tj. soustředit se na každou slabiku a neutíkat k jiným myšlenkám. Mantru můžete jen mechanicky odříkávat, ale dle mé zkušenosti je mnohem silnější pokud se vyzpívává (viz video). S mantrou můžete začínat svou meditaci, den, opakovat si jí během dne….

Pro maximální užitek zopakujte plný počet opakování mantry, tj. 108krát, každý den. Jeden léčivý cyklus tvoří 40 dní za sebou, bez vynechání, kdy každý den zopakujete mantru 108krát. Pro zjednodušení používejte malu. Mala je „růženec“ neboli šňůra 108 korálků pro praktikování manter.

Níže v mantra v přednesu samotného Dalajlámy

Zdroj: treeofspirit.cz, wikipedia.cz, youtube.com