Blog

 • Blog,  Jihlava

  Bauerova podzemní svatyně v Jihlavě

  Jedno z nejzáhadnějších míst Jihlavy a pravděpodobně jediné místo tohoto druhu v ČR! Jak víme, měla Jihlava pro nacisty velký okultní význam a proto zde zcela jistě vykonávali určité rituály a i jinými cestami se snažili toto silné místo využít pro svůj účel. Lokace této jeskyně-svatyně je známá pouze několika lidem v Jihlavě. Symboly vytesané po straně portálu kamsi čekají stále na rozluštění. NÁLEZ Časně ráno, v pondělí 10. dubna 1995, začali dva pracovníci malé stavební firmy bourat stěnu ve sklepních prostorách jednoho z domů v severním hradebním pásmu města Jihlavy. Stěna z cihel a plochých kamenů sotva třicet centimetrů silná, bránila pohledu na založení narušené nosné zdi, kterou měl…

 • Blog,  Psychologie,  Religionistika

  Mahamrityunjaya Mantra

  Mahamrityunjaya Mantra ( sanskrt : महामृत्युंजयमंत्र, महाम।न्थथन्थथत्थथत्थथययमंत्र र, romanized : mahāmṛtyuṃjaya-mantra, mahāmṛtyuñjaya-mantra). V překladu: „Velká mantra porážející smrt‘, známá také jako Rudra Mantra nebo Tryambakam Mantra , je verš z Rigvedy ( RV 7 .59.12). Mantra ॐ त्र्य॑म्बकं यजामहे सु॒गन्धिं॑ पुष्टि॒वर्ध॑नम् ।उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान् मृ॒त्योर्मु॑क्षीय॒ माऽमृता॑॑त् ।। oṃ tryámbakaṃ yajāmahe sugandhíṃ puṣṭi-vardhánamurvārukam íva bandhánān mṛtyor mukṣīya mā ‚mṛtā́t Překlad: Ochraňuj mě, tříoký (pane Šivo), který pečuješ a vyživuješ všechny bytosti. Požehnej mě zdravím a nesmrtelností, odděl mě od spárů smrti, stejně jako je okurka odříznutá od své liány. Význam Životodárná mantra pomáhá vyhnout se smrti, dále nemocem, úrazům a nehodám, které ke smrti vedou. Má jeden z nejsilnějších léčivých účinků pro nemoci,…

 • Astrologie,  Blog,  Magie,  Rituál

  Určování vhodné doby k rituálu a planetární hodiny

  V magii (evokační, invokační, talismanická, planetární, aj.) je velmi důležitý čas, ve který se rituál koná, protože planety ukotvené v čase dodají magii svůj specifický vliv a sílu. Je proto vhodné určit si dobu, kterou ovládá planeta, jejíž vliv potřebujeme a koresponduje se záměrem. U bytostí je většinou jasné, ke které planetě náleží, při nabíjení a svěcení talismanů je na nás, jakou energií si přejeme ho nabít. Pro správnou dobu použijeme buď planetární hodiny, nebo, pokud je mág zkušený, přímo astrologické konstelace, tj. zjistí si kdy budou planety v příznivém postavení. K tomuto se používají efemeridy – údaje o poloze astronomických objektů. Rituály, které souvisí s růstem, přibýváním, zvětšováním, apod.…

 • Astrologie,  Blog

  Dějiny astrologie

  Astrologie, řecky αστρολογία = άστρον (hvězda) + λόγος (slovo), česky též hvězdopravectví, je tradiční hermetický obor. Zabývá se zkoumáním vztahu mezi děním na obloze a jeho vlivem na Zemi.  Za tímto účelem vytvořili astrologové v různých dobách a různých civilizačních okruzích řadu samostatných symbolických systémů a nauk, které mají pochopení vztahů nebeských a pozemských dějů zprostředkovat. Spolu s alchymií a magií je Západní astrologie zařazována mezi hermetismus založený na axiomu jednoty makrokosmu (tj. vesmíru) a mikrokosmu (tj. člověka). Hermetické obory se vzájemně doplňují a prolínají a používají společný jazyk. Principy astrologie Astrologie je založena na principu synchronicity a nikoliv kauzality. Převážně zkoumá vztah postavení nebeských těles k jevům na Zemi.…

 • Blog,  Magie,  Psychologie

  Endokrinní systém a magie

  Co je to endokrinní systém? *Endokrinní systém = soustava žláz s vnitřní sekrecí*Systém reguluje, řídí a koordinuje činnost organismu spolu s nervovou soustavou za pomoci chemických látek-poslů, kterým se říká „hormony“.*Hormony se vážou na bílkoviny ve stěně buněk (receptory) a mění metabolismus buňky a jsou vysoce účinné. Většina z nich působí celkově, na všechny nebo na více tkání v těle.*Na rozdíl od nervové soustavy, která se uplatňuje zejména při okamžité odezvě na podnět a při chování, se endokrinní systém uplatňuje hlavně při pomalejších regulacích dlouhodobého charakteru.*Žlázy: hypofýza, šišinka (epifýza), štítná žláza, brzlík, nadledviny, slinivka, vaječníky/varlata = 7x. Hormony generují i jiné orgány (žaludek, játra, střeva), ale těchto 7 jsou vyloženě speciální žlázy. Žlázy…

 • Blog,  Religionistika

  Šir Ha-Širim (שיר השירים)

  Tato píseň je podle mnohých kabalistickou meditací, neboli mystickým spojením s „šechinou“, neboli „boží přítomností“ ve světě. HistoriePíseň písní, někdy nazývaná též Píseň Šalomounova (hebrejsky שיר השירים‎‎, Šir ha-širim), je sbírka židovských „svatebních“ písní různých dob řazená mezi tzv. pět svátečních svitků. Některé pocházejí patrně z 5. až 3. stol. př. n. l., jiné snad už z doby krále Šalomouna, kterému je tradičně připisováno autorství písně. Někteří badatelé poukazují na to, že skladba vykazuje významné analogie s mnohem starší staroegyptskou milostnou poezií, či se dokonce domnívají, že je na ní nepochybně přímo závislá. Píseň písní je jedním z nejznámějších dochovaných lyrických milostných textů z oblasti starověkého Blízkého východu. Její erotičnost…

 • Astrologie,  Blog,  Magie

  Planetární korespondence

  Planetární korespondence ucelené, zjednodušené, tak aby měl začínající hermetik použitelný učební text, ke kterému se může neustále vracet. Ke stažení také ZDE. Zkratky: nec.=necronomicon; ag.=agrippa; fa.=faust; le.=lévi; ka.=kabelákVysvětlivky:1.: barva, den, strana, zodiak, kov, nerost2.: rostliny; 3.: zvířata; 4.: části těla; 5.: místa6.: démoni; 7.: božstva; 8.: sefira, druh magie, ctnost/neřest, tarot Slunce, 6-36-111-666, 1. Zlatá, neděle, východ, jih, lev, zlato, heliotrop,2. majoránka, skořicovník, santal, levandule, lotos, žito, ječmen, zelí, kopretina, šafrán, tymián, řeřicha, prvosenka, vlaštovičník, šalvěj,3. lev,orel, sokol, 4. cévy, srdce, pravý bok muže, levý bok ženy, pravé oko,5. domy vládců, paláce, divadla, nádherná místa,6. nec.Azathoth, ag.Sorat, fa.Aciel, le.Belfegor, ka.Alger,7. ra, hélios, apollon, baldur, dažbog8. tiferet, ega, víra/pýcha, 19.slunce Měsíc, 9-81-369-3321, 1. stříbrná, pondělí, západ,…

 • Blog,  Magie,  Psychologie,  Rituál

  3 stupně magické adaptace

  Každé magické praxi předchází období tzv. magické adaptace a přípravy. Někdy si člověk uvědomí toto období až zpětně při retrospekci. Většinou ovšem musí třemi stupni projít vědomě a cíleně. Bez předchozí adaptace není magická praxe možná. Resp. možná je, ale končí buď nijak nebo tragicky. Než člověk vyrazí do divočiny, měl by mít základní znalosti sebe i okolí, aby se nerozplakal hned první noc, nebloudil v kruhu či ho nesežrala divá zvěř. (Dov) 1, NigredoPrvní část se nazývá nigredo neboli zčernání (alch.). Jungovskou terminologií jde o individuační proces hledání sebe sama, jehož prvním krokem je akceptace vlastního nevědomí. Člověk plný strachů (realita osamocení a smrti, apod.), potlačených emocí (sexualita), komplexů…

 • Blog,  Magie,  Rituál

  Talismanická magie

  Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu jak talisman či amulet připravit. Obsah: ÚvodMateriál a nástrojeSvěcení nástrojůPříprava a výroba pantaklůSvěcení pantaklůPříklad výroby pantakluDalší pantaklyUžití pantaklůPlanetární hodiny Odkazy a zdroje Úvod Talisman „Talis ma“ – arab. „magická značka.“ Talisman přitahuje příznivé planetární vlivy. Nejčastěji prsteny nebo gemmy, nebo magicky preparované předměty (např. rostliny, kosti..) uložené v koženém váčku na krku (viz „indiáni“). Talismany nutno zhotovovat rituálním způsobem a astrologických souvislostí. Lévi: „…když byl velmi unaven, vystoupil ještě…

 • Blog,  Historie,  Lékárna

  Historie přírodního léčitelství III.

  Obsah třetího dílu: Koření a mezinárodní obchod; Paracelsus a teorie znaků; Věk herbářů; Nicholas Culpeper – Robin Hood v bylinářství; Nemocní kolonisté a zdraví původních obyvatel Ameriky Koření a mezinárodní obchod Po pádu Říma obchod s kořením výrazně upadal; arabští kupci koření sice z Asie dováželi i nadále, ale prodávali je za astronomické ceny. Jedna libra (45 dkg) zázvoru se ve středověku prodávala za cenu pěkně tučné ovce, černý pepř se odvažoval po zrnkách a platily se jím daně, renty a věna. Libra pepře mohla nevolníkovi zajistit svobodu.V období křižáckých válek (1095-1291 n. l.), kdy křesťanští rytíři táhli do Palestiny osvobodit Boží hrob z područí muslimů, přišla v Evropě do obliby koření asijského původu,…