Jihlava

  • Blog,  Jihlava

    Bauerova podzemní svatyně v Jihlavě

    Jedno z nejzáhadnějších míst Jihlavy a pravděpodobně jediné místo tohoto druhu v ČR! Jak víme, měla Jihlava pro nacisty velký okultní význam a proto zde zcela jistě vykonávali určité rituály a i jinými cestami se snažili toto silné místo využít pro svůj účel. Lokace této jeskyně-svatyně je známá pouze několika lidem v Jihlavě. Symboly vytesané po straně portálu kamsi čekají stále na rozluštění. NÁLEZ Časně ráno, v pondělí 10. dubna 1995, začali dva pracovníci malé stavební firmy bourat stěnu ve sklepních prostorách jednoho z domů v severním hradebním pásmu města Jihlavy. Stěna z cihel a plochých kamenů sotva třicet centimetrů silná, bránila pohledu na založení narušené nosné zdi, kterou měl…