Psychologie

 • Blog,  Psychologie,  Religionistika

  Mahamrityunjaya Mantra

  Mahamrityunjaya Mantra ( sanskrt : महामृत्युंजयमंत्र, महाम।न्थथन्थथत्थथत्थथययमंत्र र, romanized : mahāmṛtyuṃjaya-mantra, mahāmṛtyuñjaya-mantra). V překladu: „Velká mantra porážející smrt‘, známá také jako Rudra Mantra nebo Tryambakam Mantra , je verš z Rigvedy ( RV 7 .59.12). Mantra ॐ त्र्य॑म्बकं यजामहे सु॒गन्धिं॑ पुष्टि॒वर्ध॑नम् ।उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान् मृ॒त्योर्मु॑क्षीय॒ माऽमृता॑॑त् ।। oṃ tryámbakaṃ yajāmahe sugandhíṃ puṣṭi-vardhánamurvārukam íva bandhánān mṛtyor mukṣīya mā ‚mṛtā́t Překlad: Ochraňuj mě, tříoký (pane Šivo), který pečuješ a vyživuješ všechny bytosti. Požehnej mě zdravím a nesmrtelností, odděl mě od spárů smrti, stejně jako je okurka odříznutá od své liány. Význam Životodárná mantra pomáhá vyhnout se smrti, dále nemocem, úrazům a nehodám, které ke smrti vedou. Má jeden z nejsilnějších léčivých účinků pro nemoci,…

 • Blog,  Magie,  Psychologie

  Endokrinní systém a magie

  Co je to endokrinní systém? *Endokrinní systém = soustava žláz s vnitřní sekrecí*Systém reguluje, řídí a koordinuje činnost organismu spolu s nervovou soustavou za pomoci chemických látek-poslů, kterým se říká „hormony“.*Hormony se vážou na bílkoviny ve stěně buněk (receptory) a mění metabolismus buňky a jsou vysoce účinné. Většina z nich působí celkově, na všechny nebo na více tkání v těle.*Na rozdíl od nervové soustavy, která se uplatňuje zejména při okamžité odezvě na podnět a při chování, se endokrinní systém uplatňuje hlavně při pomalejších regulacích dlouhodobého charakteru.*Žlázy: hypofýza, šišinka (epifýza), štítná žláza, brzlík, nadledviny, slinivka, vaječníky/varlata = 7x. Hormony generují i jiné orgány (žaludek, játra, střeva), ale těchto 7 jsou vyloženě speciální žlázy. Žlázy…

 • Blog,  Magie,  Psychologie,  Rituál

  3 stupně magické adaptace

  Každé magické praxi předchází období tzv. magické adaptace a přípravy. Někdy si člověk uvědomí toto období až zpětně při retrospekci. Většinou ovšem musí třemi stupni projít vědomě a cíleně. Bez předchozí adaptace není magická praxe možná. Resp. možná je, ale končí buď nijak nebo tragicky. Než člověk vyrazí do divočiny, měl by mít základní znalosti sebe i okolí, aby se nerozplakal hned první noc, nebloudil v kruhu či ho nesežrala divá zvěř. (Dov) 1, NigredoPrvní část se nazývá nigredo neboli zčernání (alch.). Jungovskou terminologií jde o individuační proces hledání sebe sama, jehož prvním krokem je akceptace vlastního nevědomí. Člověk plný strachů (realita osamocení a smrti, apod.), potlačených emocí (sexualita), komplexů…

 • Magie,  Psychologie,  Rituál

  Praktická sigilární magie

  Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření „glyfu touhy“, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. Na základě našich zkušeností (desítky pokusů) jde o magickou techniku, která má největší úspěšnost v běžném životě a lze použít prakticky na cokoliv. Sigilum Sigilum je symbol, vytvořený pro určitý magický účel. Je kombinací různých jednodušších symbolů a geometrických znaků, ze kterých má každý svůj význam a smysl. Lat. „sigillum“ = „pečeť“. Mohlo by se též vztahovat k starohebrejskému „segulah“ (סגולה) = „slovo, čin, nebo předmět s duchovním účinkem“. Ve středověké magii…

 • Blog,  Magie,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál

  4 filosofické koncepty

  Na magii se lze dívat z vícero pohledů (modelů). Ani jeden z těchto pohledů není lepší či horší. Magie odráží psychiku a vývoj člověka, proto například převažoval ve středověku model démonologický (silný vliv křesťanství, věda na počátku atd.). Vyberte si ten model (či kombinaci), kterému nejvíce důvěřujete. Fungují všechny. Démonologický model Jednoznačně nejstarším filosofickým konceptem magie je démonologický model. Vychází se v něm z toho, že v okolním světě existují reálné bytosti (duchové, démoni atd.), s nimiž magik vstupuje do kontaktu, aby je poznal a získal je za přátele nebo za služebníky. Magik zde působí jako prostředník mezi tímto světem a světy transcendentními. Tento model je typický např. pro šamanismus…

 • Blog,  Historie,  Lékárna,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

  Kouření a rostlinoznalectví

  Kouření Indiánský obřadní akt. Stoupající kouř nahrazoval kouř spalované oběti, který „nahoře“ vydal svědectví o víře obětníka. Prostřednictvím kouření komunikovali medicinmani a šamani se svými duchy-pomocníky a duchy-ochránci. Kouř sloužil i k vykuřování, k purifikaci prostoru či k očistě účastníků obřadu nebo léčení, k uzavírání dohod. Kouření reprezentovalo dýchání do dýmky, kdy vdechování a vydechování kouře bylo jako příliv a odliv života, všechno tady na Zemi totiž dýchá. Ke kouření se nepoužíval pouze tabák, ale nejrůznější směsi, třeba s listy durmanu u Mayů či na prériích s listy medvědice (Arctostaphylos uva-ursi). Kouřilo se i borůvčí, odřezky paznehtů, petun, koka a jiné halucinogenní rostliny. Dýmka patřila k nejposvátnějším předmětům a byla…

 • Blog,  Historie,  Psychologie,  Religionistika,  Šamanismus

  Duch, ochránce, pomocník

  Podle představ mnoha národů světa je v každém živém, ale i neživém organismu, a lze s ním za určitých podmínek komunikovat. Podle psychologa R. Nolla je duch transkulturně subjektivní popis transpersonální síly, kterou prožíváme v nás nebo přes nás, ale není pohybována „námi“. S duchy se vídáme ve změněném stavu vědomí, například ve snu, kdy nás navštěvují mrtví, známé i neznámé postavy. Tyto síly jsou pozitivní i negativní, působí i nemoci či smrt. Duchové jsou energetické proudy cizí egu, vystupující ze stínu ne-já, aby přinesly novou informaci za běžného stavu nepřenositelnou. Šaman si vědomě navozuje stavy ASC, aby s nimi vstoupil do kontaktu. Cesty k vyvolávání duchů, halucinací jsou různorodé,…

 • Blog,  Historie,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál

  Buben a šamanská symbolika

  zřejmě nejrozšířenější hudební nástroj, který se používá v praktikách šamanů, čarodějů, kouzelníků a kněží při zacházení s posvátnem. Buben symbolizoval celý kosmos. Vytváří atmosféru koncentrace i uvolnění a umožňuje šamanovi vstup do transu. Zvuk aktivuje mozek a podle J. Achtenbergové „bubnování může vytlačit kognitivní (poznávací) vnímání a jiné senzorické stimuly z běžné reality včetně bolesti, které mohou být blokovány nebo filtrovány“. Zejména pro severní části Euroasie byl buben základním prostředkem v extatické technice šamanů. Jeho původ hledejme v předbuddhistických, možná šamanských praktikách archaických obyvatel Indie – Santalů, Bhilů či Baigů. Obrázek: nejstarší známé vyobrazení sibiřského šamana od holanďana Nicolase Witsena z 17.století. V mnoha buddhistických sektách se užívá bubnování nebo…

 • Blog,  Historie,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

  Šaman

  Osoba, která zastává celou řadu funkcí. Je léčitel, jasnovidec, věštec, obětník, čaroděj, psychopomp, vykladač snů, mystik i kněz. Má mimosmyslové vnímání (ESP – „extrasensory perception“, angl.) a psychotronické schopnosti. Šamanem se člověk stane v zásadě dědičně nebo spontánně s tím, že druhá cesta má neomezené varianty (sen, zjevení, nemoc, pocit vyvolenosti, úraz, vědomá snaha). Šaman po své iniciaci komunikuje s transcendentálními světy duchů, božstev a mrtvých cestou extase či posedlosti. Šaman podle našich profánních představ dělá zázraky. On ale „pouze“ mění strukturu příčiny a následku. Šaman tvrdí, že samotný životní princip, jenž oživuje živá stvoření, pochází z kosmu, a proto celý kosmos patří přirozeně do životního prostředí každého původního etnika.…

 • Blog,  Magie,  Psychologie,  Rituál

  Spontánní rituály

  Tento článek píši po několikaleté retrospektikvě mého vztahu k transcendentálnu. Používám toto slovo, přiznávám, že je mírně zprofanované, protože nevím jak jinak To nazvat. Transcendentálnem tedy myslím vše, co z podstaty tohoto slova vyplývá (alespoň tedy pro mě) – veškeré jevy a události, kterých jsme součástí, ať již jako pozorovatel, účastník či aktér a které přímo nesouvisí s naším rozumem, myslí nebo běžnými smysly, i když je také ovlivňuje. Transcendentálno je pro mě tedy jakási „ne-každodenní skutečnost“, „svět za závojem“, něco co vnímáme pocitem, intuicí, tušením, koutkem oka nebo „vnitřním zrakem“ ať už si pod tím představíme cokoliv. Z toho všeho vyplývá, že k dosažení transcendentna (doufám, že přijdu na…