Rituál

 • Astrologie,  Blog,  Magie,  Rituál

  Určování vhodné doby k rituálu a planetární hodiny

  V magii (evokační, invokační, talismanická, planetární, aj.) je velmi důležitý čas, ve který se rituál koná, protože planety ukotvené v čase dodají magii svůj specifický vliv a sílu. Je proto vhodné určit si dobu, kterou ovládá planeta, jejíž vliv potřebujeme a koresponduje se záměrem. U bytostí je většinou jasné, ke které planetě náleží, při nabíjení a svěcení talismanů je na nás, jakou energií si přejeme ho nabít. Pro správnou dobu použijeme buď planetární hodiny, nebo, pokud je mág zkušený, přímo astrologické konstelace, tj. zjistí si kdy budou planety v příznivém postavení. K tomuto se používají efemeridy – údaje o poloze astronomických objektů. Rituály, které souvisí s růstem, přibýváním, zvětšováním, apod.…

 • Blog,  Magie,  Psychologie,  Rituál

  3 stupně magické adaptace

  Každé magické praxi předchází období tzv. magické adaptace a přípravy. Někdy si člověk uvědomí toto období až zpětně při retrospekci. Většinou ovšem musí třemi stupni projít vědomě a cíleně. Bez předchozí adaptace není magická praxe možná. Resp. možná je, ale končí buď nijak nebo tragicky. Než člověk vyrazí do divočiny, měl by mít základní znalosti sebe i okolí, aby se nerozplakal hned první noc, nebloudil v kruhu či ho nesežrala divá zvěř. (Dov) 1, NigredoPrvní část se nazývá nigredo neboli zčernání (alch.). Jungovskou terminologií jde o individuační proces hledání sebe sama, jehož prvním krokem je akceptace vlastního nevědomí. Člověk plný strachů (realita osamocení a smrti, apod.), potlačených emocí (sexualita), komplexů…

 • Magie,  Psychologie,  Rituál

  Praktická sigilární magie

  Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření „glyfu touhy“, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. Na základě našich zkušeností (desítky pokusů) jde o magickou techniku, která má největší úspěšnost v běžném životě a lze použít prakticky na cokoliv. Sigilum Sigilum je symbol, vytvořený pro určitý magický účel. Je kombinací různých jednodušších symbolů a geometrických znaků, ze kterých má každý svůj význam a smysl. Lat. „sigillum“ = „pečeť“. Mohlo by se též vztahovat k starohebrejskému „segulah“ (סגולה) = „slovo, čin, nebo předmět s duchovním účinkem“. Ve středověké magii…

 • Blog,  Magie,  Rituál

  Talismanická magie

  Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu jak talisman či amulet připravit. Obsah: ÚvodMateriál a nástrojeSvěcení nástrojůPříprava a výroba pantaklůSvěcení pantaklůPříklad výroby pantakluDalší pantaklyUžití pantaklůPlanetární hodiny Odkazy a zdroje Úvod Talisman „Talis ma“ – arab. „magická značka.“ Talisman přitahuje příznivé planetární vlivy. Nejčastěji prsteny nebo gemmy, nebo magicky preparované předměty (např. rostliny, kosti..) uložené v koženém váčku na krku (viz „indiáni“). Talismany nutno zhotovovat rituálním způsobem a astrologických souvislostí. Lévi: „…když byl velmi unaven, vystoupil ještě…

 • Blog,  Magie,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál

  4 filosofické koncepty

  Na magii se lze dívat z vícero pohledů (modelů). Ani jeden z těchto pohledů není lepší či horší. Magie odráží psychiku a vývoj člověka, proto například převažoval ve středověku model démonologický (silný vliv křesťanství, věda na počátku atd.). Vyberte si ten model (či kombinaci), kterému nejvíce důvěřujete. Fungují všechny. Démonologický model Jednoznačně nejstarším filosofickým konceptem magie je démonologický model. Vychází se v něm z toho, že v okolním světě existují reálné bytosti (duchové, démoni atd.), s nimiž magik vstupuje do kontaktu, aby je poznal a získal je za přátele nebo za služebníky. Magik zde působí jako prostředník mezi tímto světem a světy transcendentními. Tento model je typický např. pro šamanismus…

 • Blog,  Historie,  Lékárna,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

  Kouření a rostlinoznalectví

  Kouření Indiánský obřadní akt. Stoupající kouř nahrazoval kouř spalované oběti, který „nahoře“ vydal svědectví o víře obětníka. Prostřednictvím kouření komunikovali medicinmani a šamani se svými duchy-pomocníky a duchy-ochránci. Kouř sloužil i k vykuřování, k purifikaci prostoru či k očistě účastníků obřadu nebo léčení, k uzavírání dohod. Kouření reprezentovalo dýchání do dýmky, kdy vdechování a vydechování kouře bylo jako příliv a odliv života, všechno tady na Zemi totiž dýchá. Ke kouření se nepoužíval pouze tabák, ale nejrůznější směsi, třeba s listy durmanu u Mayů či na prériích s listy medvědice (Arctostaphylos uva-ursi). Kouřilo se i borůvčí, odřezky paznehtů, petun, koka a jiné halucinogenní rostliny. Dýmka patřila k nejposvátnějším předmětům a byla…

 • Blog,  Historie,  Magie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

  Kosmický strom

  Strom symbolicky představující propojení třívrstevného vesmíru (axis mundí). Kresby na bubnech burjatských šamanů zaznamenávají strom jako cestu pro šamana do zásvětí, kde jsou kořeny, či do nebes, kde je vrchol koruny. Také sarkofág mayského vládce Pacala na dně devítiterasové pyramidy a hrobky v městě Palenque představuje pohřbeného Pacala s Kosmickým stromem. Jeho tělo je sevřeno čelistmi podsvětí v podobě dvou draků, zatímco sedí na hlavě právě zapadajícího slunce, které s ním klesá do podsvětí. Větve s dvojhlavým hadem a s miskami na obětní prolévání krve představuje prostřední svět, zemi, a koruna stromu s ptákem quetzalem jsou nebesa. Kosmický strom je vlastně jakási kosmická osa, po které putují i duše zemřelých…

 • Blog,  Historie,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál

  Buben a šamanská symbolika

  zřejmě nejrozšířenější hudební nástroj, který se používá v praktikách šamanů, čarodějů, kouzelníků a kněží při zacházení s posvátnem. Buben symbolizoval celý kosmos. Vytváří atmosféru koncentrace i uvolnění a umožňuje šamanovi vstup do transu. Zvuk aktivuje mozek a podle J. Achtenbergové „bubnování může vytlačit kognitivní (poznávací) vnímání a jiné senzorické stimuly z běžné reality včetně bolesti, které mohou být blokovány nebo filtrovány“. Zejména pro severní části Euroasie byl buben základním prostředkem v extatické technice šamanů. Jeho původ hledejme v předbuddhistických, možná šamanských praktikách archaických obyvatel Indie – Santalů, Bhilů či Baigů. Obrázek: nejstarší známé vyobrazení sibiřského šamana od holanďana Nicolase Witsena z 17.století. V mnoha buddhistických sektách se užívá bubnování nebo…

 • Blog,  Historie,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

  Šaman

  Osoba, která zastává celou řadu funkcí. Je léčitel, jasnovidec, věštec, obětník, čaroděj, psychopomp, vykladač snů, mystik i kněz. Má mimosmyslové vnímání (ESP – „extrasensory perception“, angl.) a psychotronické schopnosti. Šamanem se člověk stane v zásadě dědičně nebo spontánně s tím, že druhá cesta má neomezené varianty (sen, zjevení, nemoc, pocit vyvolenosti, úraz, vědomá snaha). Šaman po své iniciaci komunikuje s transcendentálními světy duchů, božstev a mrtvých cestou extase či posedlosti. Šaman podle našich profánních představ dělá zázraky. On ale „pouze“ mění strukturu příčiny a následku. Šaman tvrdí, že samotný životní princip, jenž oživuje živá stvoření, pochází z kosmu, a proto celý kosmos patří přirozeně do životního prostředí každého původního etnika.…

 • Blog,  Historie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

  Šamanismus

  Transkulturní fenomén s místními specifiky na celém světě, svého vrcholu dosáhl na Sibiři. Podle některých autorů jsou kořeny šamanismu ve střední a severní Asii, podle jiných odborníků v arktické oblasti (šamanismus Arktiku). Název zřejmě pochází z védského „shram“, asketa, které přešlo do hindského slova „sharamana“, stejného významu či ze sanskrtu „sramana“, žebrající mnich. Svou konečnou formu však získalo až u sibiřských Evenků, Tunguzů, kde jazykový význam odpovídá obsahu „léčitel-čarodějný doktor“. Védské kořeny slova „s’a-man“ mohou též být interpretovány jako „jeden v extasi, na cestě pryč“ či „spálit“, „zapálit“, což ukazuje na schopnosti šamana či jógina pracovat a ovládat energii tepla a zvládat zimu sebezahříváním. Šamanismus má jisté prakořeny sahající možná…