Šamanismus

 • Blog,  Historie,  Religionistika,  Šamanismus

  Šamanismus severní Ameriky

  šamanismus zde patří mezi schopnosti a znalosti každého mužského člena komunity. Všichni se totiž snaží získat určité magicko-duchovní schopnosti, především duchy-ochránce a duchy-pomocníky a mít vidění. Lze říci, že vlastně každý indián je podle svých emocí a vnímavosti vůči posvátnu a nadpřirozenu svým způsobem šamanem nebo medicinmanem, léčitelem, jasnovidcem, prorokem, věštcem nebo čarodějem. Medicinmani a šamani mají znalosti, moc a schopnosti nejen léčit, ale i vedou rituály kolem společných lovů i v tajných společnostech, přivolávají déšť, hledají zmizelé věci a ochraňují před zlem čarodějů. Stávají se jimi však jen ti, kteří mají k dispozici těchto duchů mnohem větší množství, a proto se mohou do nadpřirozeného světa pohroužit mnohem víc a…

 • Blog,  Historie,  Religionistika,  Šamanismus

  Šamanismus Sibiře a vnitřní Asie

  Podle některých autorů nejen zdejší autochtonní praktika zacházení s posvátným světem, ale přímo kolébka šamanismu. K Sibiři v tomto výjimečném případě počítáme nejen prostor od Uralu po Čukotku, ale i jižní okraj Sibiře, kteří někteří autoři nazývají Vnitřní Asie (Inner Asia), kdy se vlastně jedná o Mongolsko a Střední Asii. Podle S. M. Shirokogoroffa je nejzákladnějším znakem sibiřského šamanismu ovládání duchů. Šaman v transu kontroloval duchy svým tělem, které se stalo místem, kam vstoupili a z kterého byli ti zlí z nich vymítáni. Mezi sibiřskými etniky, ať již altajskými, paleoasijskými či uralskými, se pod tlakem lamaismu a tvrdých represálií v době carismu a hlavně stalinismu udržel šamanismus sice minimálně, ale…

 • Blog,  Historie,  Religionistika,  Šamanismus

  Šamanismus v Evropě

  Obecně, ale chybně spojován se stereotypem létající čarodějnice založeným na fenoménu datura-letu, tedy magického letu pod vlivem nápojů z durmanu, blínu černého, mandragory (Mandragora officinarum) či rulíku zlomocného. Evropské čarodějnice cíleně hledaly hlavně cestu k dosažení orgiastických setkání sabatů s démony včetně obcování. Používaly k tomu zejména lektvary a masti (jedy procházejí i kůží) z lilkovitých halucinogenů, které jsou příliš jedovaté, takže halucinaci nelze řídit, jak činí šamani. Uživatel není schopen ovládat a kontrolovat svoje vědomí a tělo, provádět při tom rituální aktivitu a komunikovat s reálným světem, protože upadá do velice hlubokého spánku. Šamani proto tak silných jedů k transu nepoužívali. Kdo se chtěl u Keltů stát šamanem, trávil…

 • Blog,  Historie,  Lékárna,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

  Kouření a rostlinoznalectví

  Kouření Indiánský obřadní akt. Stoupající kouř nahrazoval kouř spalované oběti, který „nahoře“ vydal svědectví o víře obětníka. Prostřednictvím kouření komunikovali medicinmani a šamani se svými duchy-pomocníky a duchy-ochránci. Kouř sloužil i k vykuřování, k purifikaci prostoru či k očistě účastníků obřadu nebo léčení, k uzavírání dohod. Kouření reprezentovalo dýchání do dýmky, kdy vdechování a vydechování kouře bylo jako příliv a odliv života, všechno tady na Zemi totiž dýchá. Ke kouření se nepoužíval pouze tabák, ale nejrůznější směsi, třeba s listy durmanu u Mayů či na prériích s listy medvědice (Arctostaphylos uva-ursi). Kouřilo se i borůvčí, odřezky paznehtů, petun, koka a jiné halucinogenní rostliny. Dýmka patřila k nejposvátnějším předmětům a byla…

 • Blog,  Historie,  Magie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

  Kosmický strom

  Strom symbolicky představující propojení třívrstevného vesmíru (axis mundí). Kresby na bubnech burjatských šamanů zaznamenávají strom jako cestu pro šamana do zásvětí, kde jsou kořeny, či do nebes, kde je vrchol koruny. Také sarkofág mayského vládce Pacala na dně devítiterasové pyramidy a hrobky v městě Palenque představuje pohřbeného Pacala s Kosmickým stromem. Jeho tělo je sevřeno čelistmi podsvětí v podobě dvou draků, zatímco sedí na hlavě právě zapadajícího slunce, které s ním klesá do podsvětí. Větve s dvojhlavým hadem a s miskami na obětní prolévání krve představuje prostřední svět, zemi, a koruna stromu s ptákem quetzalem jsou nebesa. Kosmický strom je vlastně jakási kosmická osa, po které putují i duše zemřelých…

 • Blog,  Historie,  Psychologie,  Religionistika,  Šamanismus

  Duch, ochránce, pomocník

  Podle představ mnoha národů světa je v každém živém, ale i neživém organismu, a lze s ním za určitých podmínek komunikovat. Podle psychologa R. Nolla je duch transkulturně subjektivní popis transpersonální síly, kterou prožíváme v nás nebo přes nás, ale není pohybována „námi“. S duchy se vídáme ve změněném stavu vědomí, například ve snu, kdy nás navštěvují mrtví, známé i neznámé postavy. Tyto síly jsou pozitivní i negativní, působí i nemoci či smrt. Duchové jsou energetické proudy cizí egu, vystupující ze stínu ne-já, aby přinesly novou informaci za běžného stavu nepřenositelnou. Šaman si vědomě navozuje stavy ASC, aby s nimi vstoupil do kontaktu. Cesty k vyvolávání duchů, halucinací jsou různorodé,…

 • Blog,  Historie,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

  Šaman

  Osoba, která zastává celou řadu funkcí. Je léčitel, jasnovidec, věštec, obětník, čaroděj, psychopomp, vykladač snů, mystik i kněz. Má mimosmyslové vnímání (ESP – „extrasensory perception“, angl.) a psychotronické schopnosti. Šamanem se člověk stane v zásadě dědičně nebo spontánně s tím, že druhá cesta má neomezené varianty (sen, zjevení, nemoc, pocit vyvolenosti, úraz, vědomá snaha). Šaman po své iniciaci komunikuje s transcendentálními světy duchů, božstev a mrtvých cestou extase či posedlosti. Šaman podle našich profánních představ dělá zázraky. On ale „pouze“ mění strukturu příčiny a následku. Šaman tvrdí, že samotný životní princip, jenž oživuje živá stvoření, pochází z kosmu, a proto celý kosmos patří přirozeně do životního prostředí každého původního etnika.…

 • Blog,  Historie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

  Šamanismus

  Transkulturní fenomén s místními specifiky na celém světě, svého vrcholu dosáhl na Sibiři. Podle některých autorů jsou kořeny šamanismu ve střední a severní Asii, podle jiných odborníků v arktické oblasti (šamanismus Arktiku). Název zřejmě pochází z védského „shram“, asketa, které přešlo do hindského slova „sharamana“, stejného významu či ze sanskrtu „sramana“, žebrající mnich. Svou konečnou formu však získalo až u sibiřských Evenků, Tunguzů, kde jazykový význam odpovídá obsahu „léčitel-čarodějný doktor“. Védské kořeny slova „s’a-man“ mohou též být interpretovány jako „jeden v extasi, na cestě pryč“ či „spálit“, „zapálit“, což ukazuje na schopnosti šamana či jógina pracovat a ovládat energii tepla a zvládat zimu sebezahříváním. Šamanismus má jisté prakořeny sahající možná…