O mně

Již 25 se teoreticky, prakticky i experimentálně věnuji psychologii, hermetismu, religionistice a antropologii.

V roce 1996 jsem prošel osobní krizí a začal se intenzivně věnovat studiu a osobnímu rozvoji. Nedlouho poté jsem odcestoval na několik měsíců do Mexika, kde jsem prožil osobní zasvěcení i zážitek smrti. Žil jsem také delší dobu v Irsku, cestoval, a pravidelně se sám vydával na poutní cesty. V roce 2004 jsem se poprvé setkal s šamanismem, který se stal mým základem a který je, spolu s tarotem, dodneška jádrem mé praxe. V roce 2014 jsem se stal spoluzakladatelem spolku pro studium hermetismu, v rámci kterého jsem roky přednášel a vedl praktické workshopy.

Poskytuji podporu a poradenství v oblasti osobního rozvoje, vykládám tarotové karty a postavení planet v době narození, dále poskytuji hermetickou terapii založenou na archetypech, symbolice, všímavosti a soucitu k sobě, dále vyrábím aktivní silové předměty a provádím na zakázku šamanské léčení.

Praxi jsem získal za téměř 30 let praktických zkušeností ve výše uvedených oblastech, intenzivní a soustavné práci na sobě, životních zkušenostech, studiu a nacházení rovnováhy a vztahů mezi vnitřním a vnějším světem.

Stejně jako hermetismus chápu vše v přírodě a kosmu jako „živé“, vzájemně provázané a ovlivňující se podle analogie mikro a makrokosmu. Člověka vnímám jako komplexní bytost složenou z mnoha jednotlivých, navzájem se ovlivňujících částí, propojených synergicky s větším celkem Přírody a Kosmu. Jednotlivé části fungují ve vzájemné rovnováze, pokud se jim věnuje dostatečná pozornost a péče. Smyslem osobního rozvoje je pro mě tedy poznávat tyto jednotlivé části, zakoušet jejich vztahy a širší souvislosti, aktivovat archetypální vnímání a cítění světa kolem, a propojovat vědu s vírou, materiální s duchovním, rozum s citem v empirické zkušenosti – poznávat sám sebe.

Při své práci se nesvazuji žádným úzce vymezeným způsobem práce, ale využívám ten nejvhodnější pro daného člověka, situaci či problematiku. Každý rozhovor, výrobek či služba je tak originál, ve kterém se integrují různé techniky založené na mých znalostech a intuici tak, aby byl výsledek co nejefektivnější.

Některé zdroje, ze kterých vycházím:

 • archetypální Příroda a člověk
 • jungovská psychologie
 • řecká předsokratovská filosofie a novoplatonismus
 • hermetismus a hermetické nauky
 • šamanské tradice Ruska a severní Ameriky
 • renesanční magie a okultismus
 • západní esoterické tradice
 • pohanské kulty a čarodějnictví Evropy
 • buddhismus a hinduistická tantra
 • botanika a alternativní medicína
 • panteismus a myšlení původních národů
 • přírodní filosofie, umění a poezie
 • hermenautika a symbologismus
 • historie a mytologie
  a jiné.