• Alchymie,  Blog,  Historie

    Smaragdová deska

    Základní dogmata hermetismu jsou obsažena v tezích tzv. Smaragdové desky, která je údajně dílem staroegyptského boha Thovta, nazývaného Řeky Hermes Trismegistos (Hermes Třikrát mocný), a která byla podle legendy nalezena v jeho hrobě. O skutečném původu Smaragdové desky existuje ovšem řada dohadů (J. Ruska 1926). Originál je v arabštině, avšak existuje několik variant jejího textu (E. J. Holmyard 1920). Teze desky byly vyryty na tabulce ze zeleného skla, odtud název „smaragdová”. Ať už je původ Smaragdové desky jakýkoli, je nesporné, že vyjadřuje tresť původního staroegyptského hermetismu a je proto základním pramenem studia hermetické filosofie. Za středověku byla klíčem evropské alchymie a stávala se předmětem nesčetných komentářů.  Nejstarší verze Nejstarší text…

  • Blog,  Historie,  Tarot

    Legenda o vzniku tarotu

    Francouzský mystik, mág a zakladatel Martinistického řádu Gérard Anaclet Vincent Encausse, neboli Papus, přišel s krásnou legendou o vzniku tarotu. Legenda pravděpodobně nevychází z reálných skutečností, ale kdo ví. Legenda Stará egyptská říše stála kdysi, před několika tisíci lety, pod hrozbou, že bude dobyta a zničena mocným nepřítelem. Tváří v tvář tomuto nebezpečí se kněžstvo země obávalo, že by se jeho vědění získávané namáhavě v průběhu času neodvolatelně ztratilo hrozící katastrofou. Tehdy se nejvyšší kněží shromáždili, aby se poradili o tom, jak by se mohlo toto vědění lidstva uchovat a dále předávat i přes zkázu a zničení.Jeden kněz navrhl, aby se toto vědění vytesalo hluboko vyrytými znaky a symboly na…