• Blog,  Psychologie,  Tarot

    Proces individuace

    Aby člověk mohl plně prožít svoji celistvost, v tarotu symbolizovaná kartou XX. Svět, musí projít dalekou a strastiplnou cestu, bez níž není možné dosáhnout celkové seberealizace. Tento složitý proces hledání nazývá C. G. Jung individuace. Individuace (z lat. individuus nedělitelný) je proces, který by měl vést k psychické rovnováze mezi vědomím, nevědomím, kdy se člověk stává „sjednoceným se sebou samým“. Musí překonat strach z temného nevědomí, dosáhnout rovnováhy mezi svou maskou a vlastní individualitou, poznat svůj Stín a porozumět tak své temné stránce. A musí projevit odvahu při setkání s Animem nebo Animou. Účelem individuace není nic jiného než osvobodit bytostné Já z falešných obalů persony na jedné straně a…