• Blog,  Historie,  Tarot

    Legenda o vzniku tarotu

    Francouzský mystik, mág a zakladatel Martinistického řádu Gérard Anaclet Vincent Encausse, neboli Papus, přišel s krásnou legendou o vzniku tarotu. Legenda pravděpodobně nevychází z reálných skutečností, ale kdo ví. Legenda Stará egyptská říše stála kdysi, před několika tisíci lety, pod hrozbou, že bude dobyta a zničena mocným nepřítelem. Tváří v tvář tomuto nebezpečí se kněžstvo země obávalo, že by se jeho vědění získávané namáhavě v průběhu času neodvolatelně ztratilo hrozící katastrofou. Tehdy se nejvyšší kněží shromáždili, aby se poradili o tom, jak by se mohlo toto vědění lidstva uchovat a dále předávat i přes zkázu a zničení.Jeden kněz navrhl, aby se toto vědění vytesalo hluboko vyrytými znaky a symboly na…