• Blog,  Tarot

    Mince

    Mince jsou výrazem materiálního života a jeho hodnot a představují proto živel země. S živlem země si spojujeme jak plodnou půdu, tak i pevný základ. Ale na rovině člověka je to tělo. Země je nejuchopitelnější a nejstálejší živel. Z obrazového prostředí se odvozují hlavní znaky živlu země: láska k přírodě, k úrodné půdě a k praktickým dovednostem. Mince tedy symbolizují materiální svět, tělo a ztělesněné hodnoty, rozkoš i povinnosti. Mince reprezentují zemi, formy a světlo ve své potenciální skryté formě. Tento element dává tvar hmotným věcem, za pomoci pohybu i život. Jeho vyjádřením je tělesná forma a smysly. Příběh Pozorujeme-li jednotlivé série vždy od 1 do 10, pak se z…