• Alchymie,  Blog,  Historie

    Smaragdová deska

    Základní dogmata hermetismu jsou obsažena v tezích tzv. Smaragdové desky, která je údajně dílem staroegyptského boha Thovta, nazývaného Řeky Hermes Trismegistos (Hermes Třikrát mocný), a která byla podle legendy nalezena v jeho hrobě. O skutečném původu Smaragdové desky existuje ovšem řada dohadů (J. Ruska 1926). Originál je v arabštině, avšak existuje několik variant jejího textu (E. J. Holmyard 1920). Teze desky byly vyryty na tabulce ze zeleného skla, odtud název „smaragdová”. Ať už je původ Smaragdové desky jakýkoli, je nesporné, že vyjadřuje tresť původního staroegyptského hermetismu a je proto základním pramenem studia hermetické filosofie. Za středověku byla klíčem evropské alchymie a stávala se předmětem nesčetných komentářů.  Nejstarší verze Nejstarší text…

  • Alchymie,  Blog,  Historie

    Atalanta Fugiens – Emblema XLII

    Atalanta Fugiens neboli prchající Atalanta je nejkrásnější kniha o alchymii z času pozdní renesance. Knihu vytvořil roku 1618 Michel Maier, lékař císaře Rudolfa II., významný alchymista a patrně jeden z mála pravých rosekruciánů své doby. Dílo obsahuje vedle 50-ti mědirytin obrazových alegorií Matthiase Meriana a veršů i padesát hudebních skladeb (musica alchemica). V celém díle, tedy v obrazu, verši i hudbě jsou zašifrované tajné recepty a poznatky. Maier dokázal myšlenky alchymie převést do řeči hudby, což se nikomu před ním ani potom nepovedlo. Fugy byly uspořádány do tří hlasů symbolizujících kámen mudrců , pronásledujícího adepta a překážky v cestě. Každý z 50-ti listů obsahuje Emblém 42 – překlad Emblém 42 je…