• Blog,  Tarot

    Poháry

    Poháry, které nám připomínají Svatý grál, jsou symbolem pro živel vody. Voda je živel, který všechno spojuje s každým, kde každý pohyb pokračuje až do nekonečna, kde jsou možné všechny směry, protože žádné pevné vztahové body neumožňují jasnou orientaci. Voda může mít strach nahánějící nebo fascinující hloubku, jednou jemnou a přívětivou, jindy strhující všechny démony, ukazující svou strašnou, ničivou stránku. Poháry jsou nádobami a jejich funkce je vnímavá a pasivní. Jsou symbolem vnitřní neviditelné akce. Poháry odpovídají našemu světu citů, tužeb, přání, nadějí, snů a fantazií, právě všech oblastí, které se vzpírají kontrole rozumu (vzduch), které se nedají ohraničit (země), ale také nemohou být řízeny vůlí (oheň). Poháry korespondují s…