• Blog,  Tarot

  Poháry

  Poháry, které nám připomínají Svatý grál, jsou symbolem pro živel vody. Voda je živel, který všechno spojuje s každým, kde každý pohyb pokračuje až do nekonečna, kde jsou možné všechny směry, protože žádné pevné vztahové body neumožňují jasnou orientaci. Voda může mít strach nahánějící nebo fascinující hloubku, jednou jemnou a přívětivou, jindy strhující všechny démony, ukazující svou strašnou, ničivou stránku. Poháry jsou nádobami a jejich funkce je vnímavá a pasivní. Jsou symbolem vnitřní neviditelné akce. Poháry odpovídají našemu světu citů, tužeb, přání, nadějí, snů a fantazií, právě všech oblastí, které se vzpírají kontrole rozumu (vzduch), které se nedají ohraničit (země), ale také nemohou být řízeny vůlí (oheň). Poháry korespondují s…

 • Blog,  Tarot

  Meče

  Meče vydávající svist při rozmachu, přestavují živel vzduchu. Vzduch prožíváme jako pohnutý, jasný, chladný, osvěžující a oživující. Je to náš rozum, který se zde cítí doma. Jasné objektivní poznání, čistá idea, která není zkalena žádným předsudkem (oheň), myšlením na užitečnost (země) a žádnou náladou (voda), je pro člověka vzduchu ideálem. Je to svět abstrakce, matematiky, formální logiky. Meče jsou často brány jako předstvitelé nepříjemností a negativních nálad. Reprezentují ale i odvahu, sílu, moc, agresi a ctižádost. Meč je vznešenou zbraní, symbolem rytířství. Vyjadřuje vítězství, zároveň však přináši válku a smrt. Meče symbolizují vzduch, dech a mysl. Ale také zmatek v mysli a z toho vznikající duchovní bolest. Meče jsou tedy…

 • Blog,  Tarot

  Mince

  Mince jsou výrazem materiálního života a jeho hodnot a představují proto živel země. S živlem země si spojujeme jak plodnou půdu, tak i pevný základ. Ale na rovině člověka je to tělo. Země je nejuchopitelnější a nejstálejší živel. Z obrazového prostředí se odvozují hlavní znaky živlu země: láska k přírodě, k úrodné půdě a k praktickým dovednostem. Mince tedy symbolizují materiální svět, tělo a ztělesněné hodnoty, rozkoš i povinnosti. Mince reprezentují zemi, formy a světlo ve své potenciální skryté formě. Tento element dává tvar hmotným věcem, za pomoci pohybu i život. Jeho vyjádřením je tělesná forma a smysly. Příběh Pozorujeme-li jednotlivé série vždy od 1 do 10, pak se z…

 • Blog,  Tarot

  Hole

  Hole, které si také můžeme představit jako planoucí pochodně, představují živel Oheň. Na oheň se odedávna pohlíželo jako na božskou sílu. Mýty vyprávějí, jak Prométheus jako pravý přítel člověka ukradl oheň bohům, aby jej přinesl na temný a studený svět. Je to symbol naší životní síly, naší vůle, je to božská jiskra v nás související s obnovou, znovuzrozením. Hole mohou být zbraní, ochranou, symbolem autority, nebo s rašícími listy kreativní silou a novým životem. Hole reprezentují oheň, slunce, zdroj světla a energie. Je to životní energie, ze které se rodí síla a vášeň. Je to energie, která očišťuje, inspiruje a přináší světlo ducha do hmotné tmy. Příběh Pozorujeme-li jednotlivé série…