• Blog,  Tarot

    Meče

    Meče vydávající svist při rozmachu, přestavují živel vzduchu. Vzduch prožíváme jako pohnutý, jasný, chladný, osvěžující a oživující. Je to náš rozum, který se zde cítí doma. Jasné objektivní poznání, čistá idea, která není zkalena žádným předsudkem (oheň), myšlením na užitečnost (země) a žádnou náladou (voda), je pro člověka vzduchu ideálem. Je to svět abstrakce, matematiky, formální logiky. Meče jsou často brány jako předstvitelé nepříjemností a negativních nálad. Reprezentují ale i odvahu, sílu, moc, agresi a ctižádost. Meč je vznešenou zbraní, symbolem rytířství. Vyjadřuje vítězství, zároveň však přináši válku a smrt. Meče symbolizují vzduch, dech a mysl. Ale také zmatek v mysli a z toho vznikající duchovní bolest. Meče jsou tedy…

  • Blog,  Psychologie,  Tarot

    Proces individuace

    Aby člověk mohl plně prožít svoji celistvost, v tarotu symbolizovaná kartou XX. Svět, musí projít dalekou a strastiplnou cestu, bez níž není možné dosáhnout celkové seberealizace. Tento složitý proces hledání nazývá C. G. Jung individuace. Individuace (z lat. individuus nedělitelný) je proces, který by měl vést k psychické rovnováze mezi vědomím, nevědomím, kdy se člověk stává „sjednoceným se sebou samým“. Musí překonat strach z temného nevědomí, dosáhnout rovnováhy mezi svou maskou a vlastní individualitou, poznat svůj Stín a porozumět tak své temné stránce. A musí projevit odvahu při setkání s Animem nebo Animou. Účelem individuace není nic jiného než osvobodit bytostné Já z falešných obalů persony na jedné straně a…