• Alchymie,  Blog,  Historie

    Atalanta Fugiens – Emblema XLII

    Atalanta Fugiens neboli prchající Atalanta je nejkrásnější kniha o alchymii z času pozdní renesance. Knihu vytvořil roku 1618 Michel Maier, lékař císaře Rudolfa II., významný alchymista a patrně jeden z mála pravých rosekruciánů své doby. Dílo obsahuje vedle 50-ti mědirytin obrazových alegorií Matthiase Meriana a veršů i padesát hudebních skladeb (musica alchemica). V celém díle, tedy v obrazu, verši i hudbě jsou zašifrované tajné recepty a poznatky. Maier dokázal myšlenky alchymie převést do řeči hudby, což se nikomu před ním ani potom nepovedlo. Fugy byly uspořádány do tří hlasů symbolizujících kámen mudrců , pronásledujícího adepta a překážky v cestě. Každý z 50-ti listů obsahuje Emblém 42 – překlad Emblém 42 je…