• Blog,  Psychologie,  Rituál,  Terapie

    Přechodové rituály

    Přechodové rituály (Rite of passage, ritual de paso) – náboženské i světské. Jsou to rituály změny v postavení jedince, která je obdobím úzkosti a nejistoty pro konkrétního jedince i jeho okolí. Přichází změna role, která na určitou dobu narušuje vazby a mění je. Potřeba přechodových rituálů v životě je něco archetypálního, co si předáváme již od starověku, ne-li pravěku. Bohužel naše doba se vyznačuje mimo jiné i tím, že se přechodové rituály omezují na několik okamžiků v životě (maturita, svatba, pohřeb…) a zcela se zapomíná na jiné důležité životní okamžiky (těhotenství, porod, rozchod), nebo cyklické opakování v rámci roku (svátky Kola roku). Vzrůstající poptávka po rituálech různého typu jen poukazuje…